Recenzia knihy – Nicklas Brendborg – Medúzy stárnou pozpátku

„Zmeniť sa znamená prekonať svoje prostredie a svoje okolnosti.“

Joe Dispenza

 

 

Postupné starnutie a slabnúce telo verzus malé pozvoľné zlepšenia kvality života. Zdravie je vždy odrazom vnútra. Ako povedal Dalai Lama, najvyššou formou zdravia je šťastie. Zdravie sa nevzťahuje však iba na to, čo konzumujete. Je úzko späté aj s tým, čo cítite a čo si myslíte. Nie je teda iba výsledkom medicínskeho pokroku. Vyvstáva aj z takých súčastí života, ako je pokoj mysle, srdca a duše. Žiť dlhý život je azda prianím nás všetkých. Aby mohol prekvitať a byť plnohodnotný, súvisí s mnohými, možno zdanlivo nesúvisiacimi oblasťami. Nicklas Brendborg čitateľa prevedie vedecky podloženými poznatkami, vďaka ktorým sa možno aj vy rozhodnete pozrieť na tému dlhovekosti o čosi hlbšie.

 

Autor Nicklas Brendborg v úvode svojej knihy oboznamuje s pojmom longevity escape velocity – úniková rýchlosť dlhovekosti. Hovorí, že ľudia starnú exponenciálne. Z pohľadu osobnostných rysov pri predvídaní dĺžky života, zohráva najväčšiu úlohu svedomitosť – to, ako veľmi je človek organizovaný, ako veľmi plánuje a koľko má sebakontroly. Nicklas Brendborg upozorňuje na pokles fyzických schopností tela, ktorý je zapríčinený celkovým úpadkom. Ako najdôležitejšie úpadky vidí: pomalšie myslenie, zhoršenú pamäť, zhoršenú rovnováhu, zníženú schopnosť čuchu a vnímanie chuti, menej pružné cievy, pokles tvorby mnohých hormónov, ako aj škodlivé zmeny v zložení črevného mikrobiómu. Ako najväčšie príčiny úmrtnosti uvádza rôzne formy rakoviny a kardiovaskulárne ochorenia.

„S pribúdajúcimi rokmi sa samozrejme naše telá stávajú čím ďalej, tým menej funkčnými, čím sa pootvárajú dvierka ochoreniam súvisiacim s vekom. Dvierka sa postupne otvárajú čím ďalej viac, až sú nakoniec otvorené dokorán.“

Nicklas Brendborg si kladie vo svojej knihe pozoruhodnú a zásadnú otázku. Čo ak je proces starnutia niečo, čo si spôsobujeme sami? Dlhovekosť, ako uvádza autor, má svoju fyzickú ako aj psychickú rovinu. Dôležitosť nadobúda v tomto ohľade duševná stimulácia i stanovovanie cieľov. Pre dlhovekosť sú taktiež dôležité najmä kmeňové bunky, pretože spoluurčujú proces regenerácie. V knihe sa však objavia aj tak podstatné otázky ako: Prečo vlastne spolu rast a starnutie súvisia? Ako je možné, že utlmenie rastu zároveň odďaľuje príznaky starnutia? Autor vo svojej knihe odkazuje na mnoho štúdií. Jednou z nich je aj GWAS, ktorá sa orientovala na zmapovanie súvislosti medzi génmi a vlastnosťami ľudí. Záver, ktorý plynul z tejto štúdie znel, že gény súvisiace s látkovou výmenou a imunitnou obranou, ovplyvňujú dĺžku ľudského života.

„Predstavte si samých seba ako strom v dažďovom pralese. Taký strom si nemôže len tak v kľude rásť, pretože je domovom najrôznejších chrobákov, vtákov, opíc, plazov, iných rastlín a tak ďalej. Rovnako tak ani my nie sme len sami sebou, ale celým ekosystémom. Sme domovom najrozličnejších organizmov, ktorým je v podstate jedno, či sa nám to páči.“

Čitateľ sa v knihe zoznámi taktiež s pojmom kalorická reštrikcia.  Nicklas Brendborg ako vhodný nástroj v boji proti starnutiu označuje najmä pôst. Poukazuje aj na rôznorodosť štýlov stravovania vychádzajúc z proteínov, sacharidov a tukov.

„Jedným z najlepších existujúcich trikov v boji proti starnutiu je v skutočnosti zmysel pre povinnosť, ktorý cítite, keď ste tu pre druhých a zdieľate život s ľuďmi, na ktorých vám záleží.“

 

Život v pevnom zdraví po všetkých stránkach a aspektoch nášho bytia je neoddeliteľnou premisou šťastia. V tomto okamihu som sa pristihla pri myšlienke, do akej miery môžeme zdravie ovplyvniť bez ohľadu na vek, životné podmienky, blahobyt alebo nami preferovaný životný štýl. Zamysleli ste sa niekedy nad otázkou, čím presne je podmienená dĺžka života každého z nás? Ako veľmi je náš život ovplyvnený génmi, a nakoľko sme skutočnými tvorcami svojej reality práve my? Skúmať otázku dlhovekosti predstavuje náročné pátranie siahajúce do rôznych oblastí vedeckého záujmu. Nicklas Brendborg však podáva prierez faktami na pozadí dejinných súvislostí pútavou formou a s ľahkosťou. Hippocrates predniesol myšlienku, ktorú možno spomenúť v spojitosti s touto knihou, a hovorí: „Zdravie je najväčším ľudským požehnaním.“ Predstavuje skutočnú hojnosť, ak ním disponujeme. A práve ako ozdravnú knihu možno vnímať Medúzy stárnou pozpátku, ktorá môže celkom iste zmeniť váš pohľad na otázku starnutia a dosiahnutia dlhovekosti. Spôsobí vo vašom živote prevrat v prehodnotení návykov vedúcich k udržateľnému zdraviu. Inšpiráciu autor nachádza v ríši zvierat. Využíva najaktuálnejšie poznatky, vďaka ktorým formuluje odporúčania aplikovateľné do bežného života. Kniha vysvetľuje mnoho vedeckých objavov, ktoré sa tiahli naprieč históriou. Kniha je vhodná pre tých, ktorí sa radi začítajú do množstva štúdií a chcú prísť priamo na koreň veci chápajúc jednotlivé súvislosti. Ak vás zaujíma, akým spôsobom môžete zlepšiť a skvalitniť svoj život z hľadiska zdravia, táto kniha vám ponúkne hneď niekoľko rád, ktoré nie je náročné preniesť do praxe ihneď po prečítaní poslednej kapitoly. Zdravie nie je len vyjadrením fyzického stavu tela. Je ucelenou harmóniou medzi telom, mysľou a dušou.

 

 

„Najprv si povedz, kým by si chcel byť, a potom urob, čo musíš urobiť.“

Epiktétos

 

 

Vydavateľstvo: Host

Rok vydania: 2022

Počet strán: 277

Rozmer: 135×210 mm

ISBN: 978-80-275-1355-0

Kniha je dostupná na: Medúzy stárnou pozpátku – Dlouhověkost pohledem vědy – Nicklas Brendborg | Nakladatelství Host (hostbrno.cz)

Brendborg, N. 2022. Medúzy stárnou pozpátku: Dlouhověkost pohledem vědy. Brno: Host, 2022. 277 s. ISBN 978-80-275-1355-0.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *