Najnovšie recenzie kníh

Recenzia knihy – Anna Mayrová – Bídníci

Recenzia knihy – Anna Mayrová – Bídníci

„Som presvedčený, že keď ľudia robia dobré veci, napriek tomu, že sa môžu javiť  malé, prejavuje sa to na dobre sveta viac, než si myslia. A to isté platí podľa mňa aj o zle. Všetci sme za stav sveta zodpovední viac, než sa domnievame, alebo než by nám bolo milé.“ Jordan B. Peterson    

Recenzia knihy – Jean-Marie Blas de Roblès – Půlnoční hora

Recenzia knihy – Jean-Marie Blas de Roblès – Půlnoční hora

„Žiť vo svete, bez toho, aby sme si uvedomovali význam sveta, je ako sa potulovať v úžasnej knižnici, bez dotyku kníh.“ Manly Palmer Hall     Keď máte vo svojom živote sen, ktorého dosiahnutie sa môže javiť ako niečo nadpozemské až nereálne, verte, že život vás v tom pravom okamihu vyzve, aby ste ho zakúsili. Budete

Recenzia knihy – Nicklas Brendborg – Medúzy stárnou pozpátku

Recenzia knihy – Nicklas Brendborg – Medúzy stárnou pozpátku

„Zmeniť sa znamená prekonať svoje prostredie a svoje okolnosti.“ Joe Dispenza     Postupné starnutie a slabnúce telo verzus malé pozvoľné zlepšenia kvality života. Zdravie je vždy odrazom vnútra. Ako povedal Dalai Lama, najvyššou formou zdravia je šťastie. Zdravie sa nevzťahuje však iba na to, čo konzumujete. Je úzko späté aj s tým, čo cítite a čo si

Recenzia knihy – Jennifer Garvey Berger – Jak lidé zrají

Recenzia knihy – Jennifer Garvey Berger – Jak lidé zrají

„Každý je mojím učiteľom. Niektorých hľadám. Niektorých podvedome pritiahnem. Často sa učím len pozorovaním iných. Niektorí vôbec nevedia, že sa od nich učím, no klaniam sa hlboko s vďačnosťou.“ Eric Allen     Max Lucado vyslovil údernú myšlienku: „Človek, ktorý chce viesť orchester, sa musí otočiť chrbtom k davu.“ Práve tento výrok ma pozvoľna sprevádzal čítaním

Recenzia knihy – Marion Woodman – Sova byla pekařova dcera

Recenzia knihy – Marion Woodman – Sova byla pekařova dcera

„Nikto neunikne zraneniu. Všetci sme zranení, či už fyzicky, emocionálne, duševne alebo duchovne. Hlavná otázka neznie – Ako môžeme svoje zranenia skrývať, aby sme necítili hanbu? – ale – Ako môžeme svojou skúsenosťou pomôcť ostatným? Keď naše zranenia prestanú byť zdrojom hanby a stanú sa zdrojom uzdravenia, staneme sa zranenými liečiteľmi.“ Henri Nouwen    

Recenzia knihy – Leslie Becker-Phelps – Láska bez úzkosti

Recenzia knihy – Leslie Becker-Phelps – Láska bez úzkosti

„Skutočný vzťah vzniká vtedy, ak ho neovláda ego so svojou predstavivosťou a snahou o získanie vlastného prospechu. V skutočných vzťahoch dochádza k otvorenému, pozornému toku pozornosti smerom k druhej osobe, v ktorom neexistujú akékoľvek požiadavky.“ Eckhart Tolle     Láska a súcit. Dve prirodzene neoddeliteľné súčasti ľudského bytia. Mnohokrát býva samozrejmosťou, že ich preukazujeme druhým ľuďom.

Recenzia knihy – Rónán Hession – Leonard a Hladový Paul

Recenzia knihy – Rónán Hession – Leonard a Hladový Paul

„Vždy som mal rád tichých ľudí. Nikdy neviete, či práve tancujú v sne alebo nesú ťažobu sveta.“ John Green     Priateľstvo, humor, rešpekt a spoločné plynutie. Chvíle, v ktorých vám úplne stačí prítomnosť druhého človeka k tomu, aby dokázal vnímať vašu krásu jedinečnosti a celistvosti – esenciu typickú iba vám. Bez slov, s hlbokým

Recenzia knihy – Brené Brownová – Dary nedokonalosti

Recenzia knihy – Brené Brownová – Dary nedokonalosti

„Pretože ovplyvniť niekoho znamená dať mu svoju vlastnú dušu. Ten človek potom nemyslí svojimi vrodenými myšlienkami a nehorí svojimi vrodenými vášňami. Jeho cnosti, to už nie sú jeho pravé cnosti. Jeho hriechy – ak je vôbec niečo takého ako hriech – sú vypožičané. Ten človek sa stáva ozvenou hudby niekoho iného, hercom role, ktorá nebola napísaná

Prihláste sa na odoberanie knižných noviniek

Aby Vám neunikla žiadna nová recenzia knihy, radi Vám pripravíme newsletter, ktorý môže uľahčiť Vaše rozhodovanie pri výbere. Prihláste sa preto na odoberanie recenzií kníh zo stránky terapiaknihou.sk