Najnovšie recenzie kníh

Recenzia knihy – Honza Vojtko – Vztahy a pasti

Recenzia knihy – Honza Vojtko – Vztahy a pasti

„Láska je aktívna starostlivosť o život a rast toho, čo milujeme. Kde táto aktívna starostlivosť chýba, tam nie je láska.“ Erich Fromm     Individuálny rast a rast v partnerských vzťahoch. Možnosť sebarealizácie a sebaaktualizácie. Schopnosť naplno dôverovať, odovzdať sa. Rešpekt a akceptácia. Aj to sú súčasti lásky v partnerskom fungovaní, ktorým sa okrem iného vo svojej knihe Vztahy a pasti

Recenzia knihy – Bernhard Moestl – Cesta tigra

Recenzia knihy – Bernhard Moestl – Cesta tigra

„Kto našiel sám seba, nemôže na tomto svete nič stratiť.“ Stefan Zweig     Tvoj príbeh vždy začína a končí tebou. Je sprevádzaný každodennými myšlienkami, ktoré sa pozvoľna usádzajú v mysli, a v ktorých sa človek pravidelne utvrdzuje. Na mieste je však položiť si otázku, či myšlienky generované mysľou verne zobrazujú a odzrkadľujú realitu alebo „len“ sú ukazateľom toho, ako

Recenzia knihy – Gabor Maté – Když tělo řekne NE

Recenzia knihy – Gabor Maté – Když tělo řekne NE

„Zranení ľudia zraňujú. Takto sa bolesť prenáša ďalej, z generácie na generáciu. Pretnime tú reťaz. Teraz. Na hnev odpovedzme empatiou, na krutosť láskavosťou, na opovrhnutie súcitom. Vítajme úškľabky úsmevom. Odpúšťajme a nehľadajme vinníkov. Láska je odpoveď.“ Yehuda Berg     Psychická jednota a sloboda verzus chradnutie telesnej schránky. Jasné vymedzenie vlastných hraníc a nezávislosť. Schopnosť voľby myšlienok. Joan

Recenzia knihy – Thich Nhat Hanh – Skutečná láska

Recenzia knihy – Thich Nhat Hanh – Skutečná láska

„Spojíte dokopy dvoch ľudí, ktorých ešte nik nespojil, a svet sa niekedy zmení, niekedy nie. Môžu sa zrútiť a horieť, alebo horieť a zrútiť sa. Ale niekedy sa vytvorí niečo nové, a vtedy sa svet zmení. Pospolu sú v tom prvom uchvátení, v tom prvom burácavom pocite povznesenia väčší ako ich dve samostatné ja. Pospolu

Recenzia knihy – Lucia Grejtáková – Píšťalkou ma zavolaj

Recenzia knihy – Lucia Grejtáková – Píšťalkou ma zavolaj

„Šťastie je prepustiť to, ako si myslíš, že by tvoj život mal vyzerať a oslavovať ho presne taký, aký je.“ Mandy Hale     Americký spisovateľ Jon Krakauer vyslovil myšlienku, že šťastie je skutočné iba v okamihu zdieľania. Život sám dosahuje tú najvyššiu hodnotu vo chvíľach, keď máme možnosť podeliť sa oň s niekým – keď obe strany

Recenzia knihy – Kathrin Sohst – Citlivost jako výhoda

Recenzia knihy – Kathrin Sohst – Citlivost jako výhoda

„Paradoxne skutočnú celistvosť dosiahneme iba tým, keď prijmeme, že sme krehkí a niekedy i zlomení.“ Jalaja Bonheim     Menej mať a viac byť. Zmena vedomia. Ukrytá múdrosť v nás. Načúvanie vnútornému hlasu. Rešpektovanie vlastných vnútorných potrieb. Aj o tom píše Kathrin Sohst vo svojej knihe Citlivost jako výhoda. Svojou vnímavosťou a citlivosťou ponúka niekoľko veľmi zásadných otázok. Čo

Recenzia knihy – Tošikazu Kawaguči – Než vystydne káva

Recenzia knihy – Tošikazu Kawaguči – Než vystydne káva

„Keď zamknete dvere pred všetkými omylmi, zostane za nimi i pravda.“ Rabíndranáth Thákur     Ak by ste mali niekedy možnosť vrátiť sa do minulosti, s kým by ste sa stretli? Stáli by ste o to? Minulosť býva tým miestom, z ktorého sa vždy môžeme niečo naučiť, avšak nemalo by sa stať trvalým zdrojom nášho prežívania. Nebyť väzňom minulosti,

Recenzia knihy – Honza Vojtko – Vztahy a mýty

Recenzia knihy – Honza Vojtko – Vztahy a mýty

„Milujúce srdce je začiatok všetkého poznania.“ Thomas Carlyle     Láska nemusí byť perfektná na to, aby bola z hĺbky duše a srdca prežitá a napĺňajúca. Avšak samotná potrebuje začať a dozrieť v nás. Hľadať uistenie u partnera o našej hodnote môže z dlhodobého hľadiska viesť k vytvoreniu závislého vzťahu. Pozornosť, ktorú smerujeme von – do sveta, stačí otočiť do vnútra, aby sme spoznali

Prihláste sa na odoberanie knižných noviniek

Aby Vám neunikla žiadna nová recenzia knihy, radi Vám pripravíme newsletter, ktorý môže uľahčiť Vaše rozhodovanie pri výbere. Prihláste sa preto na odoberanie recenzií kníh zo stránky terapiaknihou.sk