Najnovšie recenzie kníh

Recenzia knihy – Viktorie Hanišová – Dlouhá trať

Recenzia knihy – Viktorie Hanišová – Dlouhá trať

„Keď túžime po spravodlivosti pre seba, nesmieme byť nespravodliví k iným. Upierať udatnosť nepriateľovi, ktorého sme premohli, znamená podceňovať naše víťazstvo.“ Lew Wallace     Ako už nežiť. Keď  ťaživosť života pripomína vnútorný žalár a ako jediné vyslobodenie sa javí jeho úplný koniec. Keď kdesi v hĺbke duše cítite, že jednoduchšie by bolo nebyť. Príliš negatívne slová

Recenzia knihy – John Powell – Štěstí začíná uvnitř

Recenzia knihy – John Powell – Štěstí začíná uvnitř

„Vždy máš slobodu si vybrať. Ak z nejakého dôvodu tvoje voľby neústia do mieru, harmónie a rovnováhy, vždy si môžeš vybrať znovu. Vždy máš slobodu vybrať si znovu a znovu a znovu.“ Iyanla Vanzant     Život ako osobný prejav a skutok lásky. Vnútorné šťastie a ako protipól k nemu život tichého zúfalstva. Je myšlienka o trvalom šťastí iba

Recenzia knihy – Maria Navarro Skarangerová – Napořád Emily

Recenzia knihy – Maria Navarro Skarangerová – Napořád Emily

„Tí najúžasnejší ľudia, ktorých poznáme, sú tí, ktorí poznajú porážku, poznajú utrpenie, boj a stratu. A z tých najväčších hĺbok našli cestu späť.“ Elisabeth Kübler-Ross     Linda Wooten sa o materstve vyjadrila, že byť matkou je neustálym učením sa o vlastnej vnútornej sile. Sile, ktorá sa objaví v okamihu, keď sa môžu vynoriť myšlienky o slabosti, neschopnosti,

Recenzia knihy – Akwaeke Emezi – Zřídlo

Recenzia knihy – Akwaeke Emezi – Zřídlo

„Musíme sa rozpamätať  na náš posvätný účel. To však znamená, že budeme musieť urobiť veľké zmeny v našich životoch. Nemôžeme očakávať, že budeme pokračovať rovnakým spôsobom a súčasne urobíme kvantový skok.“ Marcela Lobos     Pochopiť svoje miesto na Zemi a spoznať svoje korene. Len porozumieť, kým v skutočnosti je. To bolo Adiným cieľom cesty, ktorá sa

Recenzia knihy – Tomáš Vereš – Before I Won

Recenzia knihy – Tomáš Vereš – Before I Won

„Nezáleží na tom, či ste boli s velikánmi. To, na čom skutočne záleží, či ste si sadli so zlomenými, šli ste so stratenými a milovali opustených.“ Sheri Bessi Eckert     Človek odjakživa zvádzal neľahký boj o prežitie. Osud Toma Seeda tento boj stretol počas jeho života viacnásobne v rôznych podobách. Ak by som mala opísať knihu

Recenzia knihy – Jana Nováčková & Dobromila Nevolová – Respektovat a být respektován

Recenzia knihy – Jana Nováčková & Dobromila Nevolová – Respektovat a být respektován

„Namiesto toho, aby sme deti vychovávali tak, aby spĺňali očakávania dospelých, mali by sme dospelých vzdelávať, aby rozumeli psychologickým, emocionálnym a vývojovým potrebám detí a boli schopní ich napĺňať.“ Zoe Tolman     Rozmýšľali ste niekedy o tom, k čomu vedie poslušnosť? Chceli by ste, aby boli vaše deti poslušné, až budú dospelé? Aké dôsledky plynú z výchovy

Recenzia knihy – Alice Robbová – Proč sníme?

Recenzia knihy – Alice Robbová – Proč sníme?

„Tvoja kľudná myseľ je ultimátnou zbraňou proti všetkým tvojim výzvam. Skús sa preto uvoľniť.“ Bryant McGill     Zvedavosť, tvorivosť a ochota pracovať s novými myšlienkami. Oddanie sa iracionálnemu mysleniu a presiahnuť na istý čas logické uvažovanie. Sny ako nástroj tvorivého procesu, s ktorým môžete vynikať aj v takých oblastiach života akým je rozhodovanie, či dokonca vzťahy na najrôznejších úrovniach. Možno

Recenzia knihy – Anna Mayrová – Bídníci

Recenzia knihy – Anna Mayrová – Bídníci

„Som presvedčený, že keď ľudia robia dobré veci, napriek tomu, že sa môžu javiť  malé, prejavuje sa to na dobre sveta viac, než si myslia. A to isté platí podľa mňa aj o zle. Všetci sme za stav sveta zodpovední viac, než sa domnievame, alebo než by nám bolo milé.“ Jordan B. Peterson    

Prihláste sa na odoberanie knižných noviniek

Aby Vám neunikla žiadna nová recenzia knihy, radi Vám pripravíme newsletter, ktorý môže uľahčiť Vaše rozhodovanie pri výbere. Prihláste sa preto na odoberanie recenzií kníh zo stránky terapiaknihou.sk