Najnovšie recenzie kníh

Recenzia knihy – Anne Cathrine Bomannová – Agathe

Recenzia knihy – Anne Cathrine Bomannová – Agathe

„Ľudia sú ako vitrážové okná. Svietia a trblietajú sa, keď na ne zvonka svieti slnko, ale keď príde tma, ich krása sa odhalí len vtedy, keď zvnútra žiari svetlo.“ Elisabeth Kübler-Ross     Samota je súčasťou ľudského bytia. Prináša so sebou možnosť na hlbšej úrovni spoznať seba, svoje motívy jednania, ako aj emočné reakcie na

Recenzia knihy – Katherine Mayová – Zimování

Recenzia knihy – Katherine Mayová – Zimování

„Do rodiny sa narodíš, do priateľstva vstúpiš. Časom zistíš, že s niektorými je lepšie sa rozísť. Iní stoja za každé riziko.“ Adam Silvera     V tejto chvíli sa zamýšľam nad tým, ako písať o knihe, ktorú treba len precítiť srdcom. Možno ju zaradiť medzi tie, na ktoré sú slová prikrátke. Je totiž domovom a majákom pre dušu.

Recenzia knihy – Marshall B. Rosenberg – Co řeknete, změní váš svět

Recenzia knihy – Marshall B. Rosenberg – Co řeknete, změní váš svět

„Potrebujeme mierumilovnejší svet, ktorý by vyrastal z mierumilovnejších rodín, susedstiev a komunít. Ak chceme tento mier zaistiť a rozvíjať, musíme milovať ľudí – priateľov, a dokonca aj nepriateľov.“ Howard W. Hunter     Mier v sebe ako základný stavebný kameň k nadviazaniu mierumilovných vzťahov s vonkajším svetom. Schopnosť pozorovať bez hodnotenia. Medziľudská interakcia, ktorej výsledkom je vzájomná pomoc. Vybudovanie si slovnej zásoby,

Recenzia knihy – Fredrik Backman – A každé ráno je cesta domů delší a delší

Recenzia knihy – Fredrik Backman – A každé ráno je cesta domů delší a delší

„Buď ako vták, usadený na krehkom konári, ktorý môže cítiť, že sa pod ním láme, no aj tak bude stále spievať ďalej, vediac, že má krídla.“ Victor Hugo     Keď mozog opustí svet prv než telo. Fredrik Backman prostredníctvom svojej novely rozpovedá príbeh o tom, ako človek prichádza o svoje spomienky skôr, než skončí jeho život.

Recenzia knihy – Honza Vojtko – Vztahy a pasti

Recenzia knihy – Honza Vojtko – Vztahy a pasti

„Láska je aktívna starostlivosť o život a rast toho, čo milujeme. Kde táto aktívna starostlivosť chýba, tam nie je láska.“ Erich Fromm     Individuálny rast a rast v partnerských vzťahoch. Možnosť sebarealizácie a sebaaktualizácie. Schopnosť naplno dôverovať, odovzdať sa. Rešpekt a akceptácia. Aj to sú súčasti lásky v partnerskom fungovaní, ktorým sa okrem iného vo svojej knihe Vztahy a pasti

Recenzia knihy – Bernhard Moestl – Cesta tigra

Recenzia knihy – Bernhard Moestl – Cesta tigra

„Kto našiel sám seba, nemôže na tomto svete nič stratiť.“ Stefan Zweig     Tvoj príbeh vždy začína a končí tebou. Je sprevádzaný každodennými myšlienkami, ktoré sa pozvoľna usádzajú v mysli, a v ktorých sa človek pravidelne utvrdzuje. Na mieste je však položiť si otázku, či myšlienky generované mysľou verne zobrazujú a odzrkadľujú realitu alebo „len“ sú ukazateľom toho, ako

Recenzia knihy – Gabor Maté – Když tělo řekne NE

Recenzia knihy – Gabor Maté – Když tělo řekne NE

„Zranení ľudia zraňujú. Takto sa bolesť prenáša ďalej, z generácie na generáciu. Pretnime tú reťaz. Teraz. Na hnev odpovedzme empatiou, na krutosť láskavosťou, na opovrhnutie súcitom. Vítajme úškľabky úsmevom. Odpúšťajme a nehľadajme vinníkov. Láska je odpoveď.“ Yehuda Berg     Psychická jednota a sloboda verzus chradnutie telesnej schránky. Jasné vymedzenie vlastných hraníc a nezávislosť. Schopnosť voľby myšlienok. Joan

Recenzia knihy – Thich Nhat Hanh – Skutečná láska

Recenzia knihy – Thich Nhat Hanh – Skutečná láska

„Spojíte dokopy dvoch ľudí, ktorých ešte nik nespojil, a svet sa niekedy zmení, niekedy nie. Môžu sa zrútiť a horieť, alebo horieť a zrútiť sa. Ale niekedy sa vytvorí niečo nové, a vtedy sa svet zmení. Pospolu sú v tom prvom uchvátení, v tom prvom burácavom pocite povznesenia väčší ako ich dve samostatné ja. Pospolu

Prihláste sa na odoberanie knižných noviniek

Aby Vám neunikla žiadna nová recenzia knihy, radi Vám pripravíme newsletter, ktorý môže uľahčiť Vaše rozhodovanie pri výbere. Prihláste sa preto na odoberanie recenzií kníh zo stránky terapiaknihou.sk