Recenzia knihy – Emilie Wapnick – Kniha pro multipotenciály

„Problémom súčasného sveta je, že hlupáci sú si skalopevne istí, ale múdri ľudia plní pochybností.”

Bertrand Russell

 

Večný začiatočník alebo „len” renesančný človek? Aj tak by mohla znieť ústredná otázka k téme o mnohonásobnom potenciáli ľudí medzi nami.

Vďaka syntéze nápadov, vnuknutí, či ideí nastáva moment, v ktorom môže dôjsť k niečomu výnimočnému. Svet multipotenciálov tak pozostáva z možnosti prepájania nápadov, kedy dochádza k faktu, že sa dokážu na problém pozrieť z rôznych uhlov, čím sa sami stávajú rôznorodou skupinou pri riešení akýchkoľvek situácií, ktoré vyžadujú nadhľad.

Emilie Wapnick vo svojej knihe zdôrazňuje niekoľko predností, a to najmä silné stránky týchto ľudí – už spomínané prepájanie nápadov, schopnosť rýchlo sa učiť, prispôsobivosť, schopnosť myslieť v širších súvislostiach, ako aj schopnosť prepájania ľudí. Ide teda o intelektuálnu zvedavosť so schopnosťou prepínať medzi jednotlivými aktivitami. Emilie Wapnick je sama človekom, ktorého možno označiť za multipotenciála. Jej práca sa totiž sústreďovala na hudbu, webový dizajn, filmovú réžiu, ako aj písanie. Ako sama tvrdí, celý život tzv. preskakovala od záujmu k záujmu, čím budovala svoje zručnosti v rozličných odvetviach a syntetizovala tak svoje poznanie. Ako kariérna a životná koučka pomáha ľuďom usporiadať ich záujmy, pochopiť a vážiť si kým sú vo svete, dokým je im neustále kladená otázka výberu jediného povolania, ktoré v súčasnosti môže naberať kontúry mýtusu.

Vo svojej knihe názorne poukazuje na fakt, že život multipotenciála môže mať celú škálu rôznych podôb a veľakrát môže smerovať k inovátorstvu. Avšak neoddeliteľnú súčasť v tomto smere zohrávajú podmienky spokojného života, ktoré Emilie zhrnula do bodov, akými sú peniaze, zmysluplnosť a pestrosť.

Za veľmi prínosné a názorné možno označiť 4 modely práce pre multipotenciálov, vďaka ktorým sa môžete bližšie pozrieť na svoj štýl práce. Prvým modelom je zastrešujúca kariéra, kedy základom tohto modelu je viacvrstvové zamestnanie či podnikanie, v ktorom je možné pri práci neustále prepínať medzi najrôznejšími prístupmi a činnosťami. Druhý model práce predstavujú súbežné kariéry. V tomto prípade má človek dve a viac zamestnaní, prípadne živností na čiastočný úväzok, ktoré pravidelne strieda. Tretím modelom práce je model Einstein. V tomto modeli ide o jedno zamestnanie či živnosť na plný úväzok, z ktorých plynie hlavný príjem, a ktorý zároveň poskytuje dostatok času a energie na ďalšie záujmy. Posledným modelom, na ktorý upriamuje autorka pozornosť, je model Fénix. Praktizovať tento model znamená pracovať v určitom odbore niekoľko mesiacov, či rokov a potom zmeniť smer, začať novú kariéru v inom odbore. Ako hovorí autorka, jednotlivé modely je možné si prispôsobovať a meniť vlastným potrebám. Emilie Wapnick však okrem kľúčových modelov, predstavuje jednotlivé stratégie, ktoré je možné v rámci nich uplatniť.

Kniha okrem iného však ponúka prehľad najväčších prekážok v živote multipotenciála, s ktorými sa môže počas svojho pracovného zamerania stretnúť. Rovnako dáva čitateľovi priestor, prostredníctvom hlbších otázok definovať a bližšie určiť nielen svoj model, ale aj stratégie, ktorými sa pri práci riadi. Podtitul knihy jasne prehovára k čitateľovi: buďte všetkým, čím chcete”.

Hovorí sa, že srdce bez snov, je ako vták, ktorému chýbajú krídla. V tomto zmysle sa autorke podarilo nájsť isté prepojenie medzi tým, čo človeka vnútorne oslovuje, spolu s tým, čo vyhovuje potrebám jeho duše v pracovnom zameraní, čím zdôrazňuje, že nikdy nie je neskoro sústrediť svoju pozornosť na sny, ktoré sa v nás vynárajú. Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov. Každé ráno totiž máme iba dve možnosti. Pokračovať v hlbokom spánku a snívať svoje sny, alebo sa prebudiť a dosiahnuť ich, pokým znie tlkot nášho srdca.

Knihu by som odporučila prečítať každému, kto si sám seba tak povediac celkom nevie predstaviť “ukotviť sa” iba v jednej profesii, má veľa rôznorodých záujmov, prípadne hľadá možnosti, ako by prepojil pracovnú sféru so svojimi najhlbšími záľubami. Pre mnoho ľudí môže byť predstava iba jedného celoživotného zamestnania priam desivá alebo prinajmenšom monotónna bez možnosti uplatnenia kreatívneho zmýšľania. Najmä pre ľudí, akými sú multipotenciáli, ktorí sa radi neustále rozvíjajú a potrebujú prácu častokrát prispôsobiť svojmu biorytmu. Túto knihu možno označiť za nástroj, či “kompas”, ktorý dokáže pomôcť nasmerovať v oblasti práce, ako aj ujasniť si svoj pracovný štýl a porozumieť vlastnému fungovaniu vo svete, ktorý sa nikdy nezastaví.

 

„Ver svojim snom, je v nich ukrytá brána do večnosti.”

Kahlil Gibran

 

Vydavateľstvo: Portál

Rok vydania: 2019

Počet strán: 200

Rozmer: 136×204 mm

ISBN: 978-80-262-1441-0

Kniha dostupná na: https://obchod.portalslovakia.sk/kniha-pro-multipotencialy/

Wapnick, E. 2019. Kniha pro multipotenciály. Praha: Portál, 2019. 200 s. ISBN 978-80-262-1441-0.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *