Recenzia knihy – Thich Nhat Hanh – Bez bahna lotos nevykvete

„Láska a súcit sú nevyhnutnosťou, nie luxusom. Bez nich ľudskosť nemôže prežiť.“

Dalai Lama

 

V úvahách o živote sa myseľ môže neraz zatúlať k témam, ktoré zdanlivo na prvý pohľad nemusia súvisieť, avšak pri hlbšom skúmaní je ich prepojenie viac než zrejmé.  Thich Nhat Hanh vo svojej knihe Bez bahna lotos nevykvete hovorí o umení transformácie utrpenia v šťastie. Už Friedrich Schiller vyjadril myšlienku, že iba veľké duše vo svojich životoch nesú svoje utrpenie nebadane – v tichosti. Bolesť a utrpenie sú však častokrát pôdou pre schopnosť objaviť v sebe tú pravú silu a odvahu, pretože ukazujú, kde sme ako ľudia pripútaní, čím sa o krok približujeme na vlastnej ceste životom k jeho pôvabu, cnosti a gracióznosti. Keď človek presiahne bolesť, ktorej efektom je utrpenie – vydrží čokoľvek v zmysle, že nájde spôsob, akým môže porozumieť sebe samému. Objaví múdrosť, ktorá ho presahuje. Láska či utrpenie – sú učiteľmi, ktorí pozvoľna otvárajú vnútro človeka, prečisťujú vnímanie sveta a  pozývajú k súcitu. V zamysleniach môžeme dôjsť následne k poznaniu, že práve po najtemnejšom okamihu prichádza vždy nový úsvit a po najsilnejšej búrke sa objaví na oblohe pestrofarebná dúha. Život tak predstavuje neustálu cestu tvorcu – pútnika.

„Možno máme dojem, že to robíme zle. Že z toho šťastia akosi prepadáme. Nie je to pravda. Aby sme sa mohli tešiť šťastím, nie je potrebné sa úplne zbaviť utrpenia. V skutočnosti je umenie byť šťastný rovnakým umením ako vedieť dobre trpieť. Keď sa naučíme svoje utrpenie rozpoznávať, objímať a rozumieť mu, budeme sa trápiť omnoho menej. Naviac budeme schopní zájsť ešte ďalej a premeniť svoje utrpenie v porozumenie, súcitenie a radosť z toho, čo sa deje nám i druhým.“

Šťastie nie je konštantou – je tichým hlasom, pokojne čakajúcim na pozvanie do našich životov. Je plne závislé od kvality myšlienok, ktoré v sebe nosíme a ku ktorým upíname svoju pozornosť. Pochádza z vnútorného mieru, prijatia a akceptovania života v jeho plnej šírke. Vstupuje do našich svetov a je vedomou voľbou, pre ktorú sa môžeme neustále rozhodovať. To pravé šťastie možno nachádzať v tichu, bdelosti, vďačnosti a prehovoroch k sebe samému v zmysle hľadania svojich vlastných odpovedí prinášajúcich neobyčajné vhľady.

„Utrpenie i šťastie sú organickej povahy, čo znamená, že obe sú prechodné a že sa neustále menia. Keď kvetina zvädne, stane sa  z nej kompost. Kompost pomôže kvetine znova vyrásť. Šťastie je rovnako organické a zo svojej povahy dočasné. Môže sa z neho stať utrpenie a z utrpenia sa môže stať znovu šťastie.“

Thich Nhat Hanh – budhistický mních, zenový majster, a v neposlednom rade učiteľ, spisovateľ a mierový aktivista prostredníctvom svojho učenia o umení žitia v prítomnom okamihu pomáha ľuďom „zorientovať sa“ vo svojich životoch a upriamiť svoje vnímanie na oblasti, ktoré si zaslúžia nielen pozornosť, ale najmä citlivú a láskavú starostlivosť.

„Ľudská bytosť bez porozumenia je ľudskou bytosťou bez súcitenia.“

Okrem tém utrpenia a šťastia v knihe vstupuje do popredia najmä súcit. Ten dokážeme v sebe objaviť a kultivovať v momente, keď sa svojím vnútorným zrakom dostaneme za svoju bolesť a sme schopní vnímať bolesť druhého človeka bez nutnosti hodnotiť či súdiť jeho vlastné prežívanie. Vtedy sa pomyselne dotýkame duše človeka, vytvárame nezmazateľný odtlačok a počúvame srdcom.

„Keď sa na seba pozriete na fotografii, kde ste ešte ako päťročné dieťa, možno vás napadne otázka: Som rovnakou osobou ako to dieťa? Odpoveď nie je áno, či nie. Vaše telo, pociťovanie, mentálne obsahy, vnímanie a vedomie sú pomerne odlišné od doby, keď ste boli dieťaťom. Je jasné, že nie ste presne tou istou osobou.“

Počas svojho života meníme svoje vnímanie, keďže sa stretávame s množstvom situácií. Avšak nie každá z nich potrebuje nevyhnutne reakciu. Aby sme sa dostali k „myšlienkovému bezvetriu“, stačí ich nechať voľne plynúť – neprikladať im prílišnú vážnosť. Každý deň sa tak môže stať príležitosťou pozdvihnúť nielen svoj život, ale aj životy iných.

„Nazerať do hĺbky utrpenia spočíva v uvedomení, že nie je celé len naše. Ak sme schopní objať svoje vlastné utrpenie, objímame zároveň svojich predkov a uzdravovanie potom pôsobí naprieč generáciami.“

Kniha je rozdelená na dve časti. Okrem podnetných zamyslení obsahuje aj cvičenia pre šťastie, 16 dychových cvičení, 6 mantier, uvedomovanie si silných emócií, ako aj hlbokú relaxáciu, 5 tréningov plného vedomia či meditáciu počas chôdze. Pozornosť sa kladie taktiež na techniky, ktoré priamo napomáhajú k schopnosti vedieť sa zastaviť, naučiť sa pokojne dýchať, vedome chodiť, a najmä hlboko sa sústrediť.

„Ak žijeme s plným uvedomením, bolestivé a ťažké pocity sa transformujú v krásu: je z nich úžasný, uzdravujúci balzam porozumenia a súcitenia.“

Ako stručne charakterizovať dielo, ktoré nie je veľké rozsahom ale hlboké myšlienkami presahujúcimi rámec každodennosti? Bez bahna lotos nevykvete je knihou, vďaka ktorej prekvitá sám človek. Stáva sa tichou meditáciou, ktorej strelka kompasu mieri priamo do srdca čitateľa. Rovnako ju však možno vnímať ako podanú priateľskú ruku, ktorá vás prevedie obdobím temna s vďačnosťou a pokorou k životu. Predstavuje cestu k slobodnej a čistej mysli, pretože myseľ je tým, čo odráža svet. Je súčasne oázou pokoja v uponáhľanom svete, kedy sa pocit „ja“ stáva jadrom výnimočnosti. Poukazuje na myšlienku, že problémy, s ktorými sa stretávame a ktorým čelíme sú len ilúziou mysle. Pri čítaní tejto knihy, môže človek nadobudnúť vnem, že utrpenie a šťastie sú iba dve strany tej istej mince, ktorých zmysel môže byť jemne zahalený rúškom tajomstva, ktoré treba rozlúsknuť. Kultivovaním vlastného zmýšľania, vnímania a cítenia dokáže každý z nás vytvoriť svet, v ktorom prím budú hrať pochopenie a súcit. Myseľ je totiž ako voda – keď je búrlivá, nemožno cez ňu vidieť. Avšak keď je pokojná, všetko sa stáva zreteľnejším a priezračným.

„Môžeme si myslieť, že sme zodpovední iba za svoje vlastné utrpenie a šťastie, ale v skutočnosti šťastie jednotlivca prehlbuje svetové šťastie a trápenie jednotlivca trápi celý svet.“

 

„Ak tvoj súcit nezahŕňa teba samého, nie je úplný.“

Buddha

 

Vydavateľstvo: Alferia – Grada

Rok vydania: 2019

Počet strán: 144

Rozmer: 120×167 mm

ISBN: 978-80-271-0894-7

Kniha dostupná na: https://www.grada.sk/bez-bahna-lotos-nevykvete-10080/

Hanh, T.N. 2019. Bez bahna lotos nevykvete. Praha: Grada Publishing, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-0894-7.

 

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *