Recenzia knihy – Mathias Jung – Malý princ v nás

„V živote pevne spútanom so zemou videl vznešenosť okamžiku. S tými najlepšími z nich sa s nemalým úsilím zveril papieru. Jeho dielo…sa vojde do náruče. Ale všetko v ňom je duchovne bohaté. Prebúdza v nás prianie prekonať seba samých. Necháva nás snívať.“

Stacy Schiff

 

 

Strach môže so sebou niesť rôzne úskalia. Buď prostredníctvom jeho vplyvu môžete hravo zabudnúť na všetko, čo sa vám v živote stalo a utiecť, alebo mu môžete začať vedome čeliť a rásť s pochopením a vedomím vlastnej vnútornej sily. Odvaha nie je v tomto prípade synonymom absencie strachu, ale spôsobom hľadania cesty napriek okolnostiam, ktoré nás môžu sužovať. Myseľ častokrát nedokáže sama poraziť strach, avšak činy sú zaručenou cestou, ktoré nás dokážu vyviesť z bludného kruhu a prežiariť vnútro. Paralýza strachom môže viesť až k zabudnutiu „lietať“. Precítiť strach, a napriek tomu lietať, znamená okúsiť život v nepredstaviteľných podobách. Niekedy je nevyhnutné položiť si tie správne otázky – čoho sa skutočne bojím? Čo mojej duši nedovolí pohnúť sa vpred? Strach totiž nie je reálnym obrazom skutočnosti, je iba produktom myšlienok, ktoré sme si dokázali vytvoriť spôsobom zmýšľania pre nás typickým. Predstavuje dočasný klam – limit, ktorému treba čeliť s rozvahou a odhodlaním sebe vlastným. A preto by naše trvalé rozhodnutia nemali byť utvárané na základe dočasných emócií. Pátranie a objavovanie seba samého so sebou prináša zastavenie, ako aj upokojenie. Život sa totiž začína na miestach, kam strach nemá dosah – pretože sa dokáže zmeniť na nikdy nekončiacu nádej. Slovami Nelsona Mandelu: Uisti sa, že tvoje voľby sú odrazom nádeje, nie obáv.

 

Malý princ – kniha, ktorá po prvýkrát uzrela svetlo sveta v roku 1943, bola čitateľom priblížená v takmer osemdesiatich jazykoch. Malý princ sa tak  stal jedným z najobľúbenejších nestarnúcich diel. Le Petit Prince, ktorú sám autor ilustroval, si našla svojich priaznivcov po celom svete. Je podobenstvom o detstve a dospelosti, o ľudstve a neľudskosti, priateľstve a láske, kríze, smrti a nádeji. Ako píše nemecký  psychoterapeut a filozof Mathias Jung, táto kniha vychádza z trojnásobného strachu: zo strachu o priateľa, zo strachu zo sveta a z detského strachu.

V úvode svojej knihy Mathias Jung hovorí o okolnostiach vzniku Malého princa, ktorý sa formoval v exile v roku 1942. Saint-Exupéry vo vynútenom trojročnom exile nemal na mysli až tak písanie. Neustále naliehal na najvyššie politické a vojenské miesta USA, aby získal povolenie zúčastniť sa vzdušnej vojny.

„Malý princ sa rodí zo stiesňujúceho pocitu ohrozenia svetovej politiky. Zároveň je vlastnou literárnou terapiou Saint-Exupéryho. Hneď na samom počiatku však taktiež reflektuje existenciálnu úzkosť, ktorú je potrebné vydržať a byť indivíduom. Je to ten strach, ktorý prežíva každé dieťa, tá úzkosť, ktorá je temným  kontrapunktom rajského sebazabudnutia detstva.“

Mathias Jung v knihe Malý princ v nás ponúka nahliadnutia a  zamyslenia nad dobou vzniku Saint-Exupéryho diela, kde uvažuje o strachu, úzkosti ako o podmienkach podmieňujúcich ľudský rast. V krátkych kapitolách spracúva jednotlivé témy Malého princa, čím čitateľa pozýva na vlastné stretnutie so svojím vnútorným svetom.

„Úzkosť je základný životný pocit. Ani sebelepší rodičia svoje dieťa úzkosti neušetria.“

Saint-Exupéry taktiež prežil šťastie a úzkosti detstva, ktoré ho učinili osamoteným a nešťastným. Mathias Jung poukazuje v tomto smere najmä na dospelých, ktorí sú majstrami v potlačovaní emócií, kde úzkosti dieťaťa zanikajú v hluku sveta dospelých. Saint-Exupéry nám pripomína, aby sme sa neskrývali pred vlastnou úzkosťou.

„Každý človek môže lietať. To je skryté posolstvo tohto príbehu. Nielen chlebom je človek živý. Môže sa povzniesť nad nížiny všedného života, môže roztiahnuť krídla a bojovať za ideály, žiť ideály. Je jedinou živou bytosťou na tomto svete, ktorá je schopná ctižiadostivosti, duchovného povznesenia, reflexie a heroizmu. Človek je čo do možností orol. K odvrátenej strane jeho existencie však patrí tiež to, že sa môže zrútiť. Zrútenie značí krízu.“

Ľudský život pozostáva z množstva kríz, ktoré možno chápať ako zákony života. Kríza sa v tomto prípade môže javiť ako katalyzátor vývoja. Malý princ sa tak stáva výpoveďou o kríze a vykúpení človeka. Ako tvrdí Mathias Jung, v kríze dokážeme objaviť svoju obmedzenosť, ale tiež možnosti svojej premeny. Iba ten, kto sa neustále premieňa, nachádza vernosť sebe samému. Stretnutie s Malým princom, je stretnutím s dieťaťom v sebe – s kráľovským „ja“. Malý princ je rovnako podobenstvom o životnej odvahe. V Ceste do Arrasu Saint-Exupéry formuluje vnútorný kurz individuačnej cesty človeka nasledovnými slovami:

„Je jednoduché formovať človeka, ktorý sa slepo a bez odporu podriaďuje svojmu majstrovi alebo náuke o spáse. Ďaleko viac si musíme ceniť úspechu spočívajúceho v tom, že človeka oslobodíme tak, aby si dokázal vládnuť sám.“

Mathias Jung si v tomto bode kladie otázku: Za čo chcem byť milovaný? Pre čo má zmysel žiť? Čo je v mojom živote dobro a zlo? Čo je v ňom krásne a čo zlé? Odpoveďou sú alternatívne možnosti náhľadu na život, ako aj nové utváranie krajiny svojho života. Saint-Exupéry hovorí o mystériu detstva ako o učinenom zázraku.

„My veľkí nesmieme ten zázrak pochovať pod sutinami. To, čomu hovoríme výchova, znamená v skutočnosti často len vlečenie detí naším smerom a bránenie im v rozhľade, miesto toho, aby sme ich nechali prejsť nádherným oblúkom ich životného a slnečného cyklu.“

Pilotovi Malý princ celkom učaroval. Mathias Jung zo svojej psychoterapeutickej praxe hovorí z tohto pohľadu o otváraní zdroja duševných rezerv. Zmieňuje taktiež aspekt odlúčenia v zmysle rozpuku, ktorý predstavuje neviditeľnú čiaru medzi detstvom a dospelosťou. Civilizácia vzniká na úrovni každého z nás – v jadre jedinca, a práve toto jadro je Malý princ v nás.

„To ja v sebe musím odhaliť vládychtivého panovníka, márnivého egocentrika, závislého zúfalca, chladného obchodníka, nutkavého neurotika viazaného príkazom a vedca bez lásky. Celému tomu spustnutiu svojej duše sa musím postaviť kúskom svojho božského dieťaťa.“

Malý princ v nás predstavuje titul, vďaka ktorému sa opätovne dokáže každý z nás spojiť so svojím vnútorným dieťaťom a položiť si otázky, na ktorých skutočne záleží. Poukazuje na strachy a úzkosti, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou bytia, ponúkajúce nespočetné možnosti na ceste životom. Malý princ v nás je súčasne taktiež pripomienkou pre nebojácnosť, neochvejnosť a odhodlanosť ísť cestou života s otvoreným srdcom. Mathias Jung svojím dielom prehovára do duše čitateľa a nabáda k objavnému putovaniu a transformácii vlastného vnútorného sveta.

 

„Spomienky sú raj, z ktorého nás nikto nemôže vyhnať.“

Jean Paul

 

 

Vydavateľstvo: Portál

Rok vydania: 2013

Počet strán: 120

Rozmer: 115×175 mm

ISBN: 978-80-262-0529-6

Kniha dostupná na: https://obchod.portalslovakia.sk/maly-princ-v-nas/

Jung, M. 2013. Malý princ v nás. Praha: Portál, 2013. 120 s. ISBN 978-80-262-0529-6.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *