Recenzia knihy – Karen C.L. Anderson – Matky, dcery a komplikované vztahy

„Budovanie a opravovanie vzťahov predstavuje dlhodobú investíciu.“

Stephen Covey

 

 

Skutočne skvelé, napĺňajúce a hodnotné vzťahy možno definovať na základe dvoch vecí. Prvou z nich je schopnosť vážiť si vzájomné zhody v osobnostných črtách, ktoré so sebou nesú súlad vnímania a cítenia, a tou druhou je rešpektovanie odlišností, kedy si jasne dokážeme uvedomiť kde končíme my a začína druhý človek. Vzťahy nepotrebujú byť bezchybnými, aby sa stali v našich očiach ideálnymi. Autentické vzťahy totiž nepodliehajú dokonalosti v zmysle absencie náročných situácií, ich hlavnou devízou je prítomnosť a láskavá pozornosť ľudí, ktorých sa dotýka. To, čo prináša akémukoľvek vzťahu hodnotu a hlboký význam, je vzájomná dôvera, ktorej nechýba integrita. Vo vzťahoch všeobecne človek nepotrebuje mať pri sebe ľudí, ktorí ho učinia celistvým, ale žiada si mať pri sebe iba tých, ktorí ho v plnej miere akceptujú. Za každým vzťahom je možné totiž spozorovať jedno pravidlo, ktoré hovorí: nikdy nenechajte niekoho, koho ľúbite, aby sa cítil sám. Z času na čas vzťahy prechádzajú náročným obdobím, avšak tie skutočné ich dokážu zvládnuť spôsobom, z ktorého v závere dokážu vzísť ešte silnejšie, než kedykoľvek predtým. To tajomstvo spočíva vo vzájomnom pochopení a odpustení.

 

Prvým a kľúčovým vzťahom v živote nás všetkých je vzťah, ktorý máme s matkou. Karen C.L. Anderson vo svojej knihe Matky, dcery a komplikované vztahy poukazuje na to, aký veľký dosah môže mať tento vzťah na budovanie ostatných blízkych vzťahov v našom živote. Prostredníctvom krátkych príbehov ponúka mnoho zamyslení a užitočných nástrojov, ktoré môžu byť nápomocné. Túto knihu možno nazvať transformatívnou, nakoľko dokáže prerámovať kritické vnímanie vzťahu na analytické.

„Túto knihu som napísala, pretože som mnoho rokov trpela, bojovala a utápala sa v nenávisti k sebe samej. A trpela som, pretože dejová linka môjho života bola pevne spätá s mojou matkou, mnou a našim vzťahom. Potom som sa rozhodla od tej dejovej linky oslobodiť. Zo všetkých ťažkých vecí, ktoré som kedy musela urobiť, to bola tá najťažšia – a tiež najuspokojivejšia a najviac posilňujúca a oslobodzujúca.“

Karen C.L. Anderson ponúka nielen lekcie a myšlienky hodné preskúmania, ale taktiež reálne skúsenosti. Ako prínosné vidí písanie denníka a rozličné cvičenia, ktoré umožnia uplatniť jednotlivé lekcie vo vlastnom živote. Ako sama uvádza, v slovách je tá najväčšia sila. Hlavným motívom knihy je práve emocionálna zodpovednosťschopnosť emočnej separácie.

„Čo sa týka vášho vzťahu s matkou, jedno viem iste: nie ste tak bezmocná, ako sa cítite, a môžete sa rozhodovať tak, aby ste sa cítila dobre a slobodne.“

Čítaním tejto knihy sa ženy môžu postupne naučiť, ako každá z nich môže patriť sama sebe a byť emocionálne nezávislá. Autorka poukazuje taktiež na fakt, že zameraním sa na svoje hodnoty, túžby, potreby a preferencie sa výrazne ovplyvní vaše postavenie vo vzťahu s matkou. Ako dôležitý faktor zmieňuje nastavenie hraníc, ktoré dokážete udržať. Do popredia však v úvode stavia pojem naučenej role obete, kedy ide o dynamiku, ktorá sa na mikroskopickej úrovni odohráva v rodinách, čím sa predáva ďalej ako forma nevedomej generačnej bolesti. Je jedným z najvýraznejších zdrojov dysfunkcií, ktoré sa môžu objaviť vo vzťahoch.

„Hovorili nám, aby sme  boli jednoducho samy sebou, ale učili nás svojím príkladom, že máme byť niekto iný. Máme sa prispôsobiť. Zapadnúť do škatuľky. Poslúchať. Podvoliť sa. Keď sme to neurobili, zahriakli nás, že sme sebecké, alebo že sa predvádzame.“

Ako tvrdí Karen C.L. Anderson, pokiaľ sa dokážeme zamerať na životný príbeh svojej matky, prestaneme kvôli nemu trpieť, čím sa stane nečakaným zdrojom múdrosti, kreativity a kľudu. Rovnako sa stratí domnienka, že musíme byť neustále šťastné, čím sa život stane omnoho viac autentickým. Myšlienka, že sme určitým spôsobom „rozbité“ sa vytratí a nahradí ju pocit celistvosti.

„Pokiaľ identifikujeme problémy našich matiek a pochopíme ich, pomôže nám to síce zasadiť patologický vzťah do kontextu, ale nie vždy nám to otvorí cestu vpred. Naopak to môže obmedziť náš rast a potenciál.“

Vysvetlením vzťahu je možné na jednej strane docieliť úľavu, ale taktiež to môže na strane druhej so sebou priniesť silné emócie ako hnev, smútok, zatrpknutosť, sklamanie či vzdor. Emócie predstavujú energiu v pohybe prameniacu z našej identity, myšlienok a domnienok, ktorá pre nás má istý odkaz z minulosti.

„Mnoho žien má príbeh o vzťahu so svojou matkou. Na základe toho príbehu určujú, kým sú, stavajú si okolo seba prekážky, nachádzajú v ňom dôvody, prečo sa obviňovať, hanbiť a reagovať určitým spôsobom. Je však zaujímavé, že tie príbehy nie sú – aspoň na prvý pohľad – tak celkom o našich matkách.“

Ako hovorí sama autorka, dôležité je pracovať na stave, ktorý možno označiť ako radikálna sebazodpovednosť. Jedná sa o naučenú schopnosť byť zodpovedná za svoj vnútorný svet a svoje skúsenosti, ktorej súčasťou je vytvorenie zdravých hraníc – rešpektujúcich a týkajúcich sa nášho vlastného správania. Rovnako dôležitá je však aj podpora emocionálnej sebaistoty.

„Nastaviť dobré, zdravé hranice vo vzťahu s matkou bola jedna z najťažších vecí, ktoré som kedy urobila, zvlášť keď uvážite, že som predošlých štyridsať rokov nasledovala vzorec správania, ktorý žiadne hranice neobsahoval. Zároveň to bola jedna z najviac oslobodzujúcich vecí, ktoré som urobila. Konečne som bola úprimná. Konečne som dosiahla súlad sama so sebou – i s matkou.“

Kniha je pôsobivým a jasným manuálom, ponúkajúcim nielen empatický pohľad, ale aj stratégie, akými je možné zvládnuť náročný vzťah s matkou a vytvoriť si novú definíciu vlastného „ja“  za využitia vedomého vnímania. Spracovanie témy odráža vysokú mieru citlivosti a zrozumiteľnosti. Autorka skrz vlastný príbeh umožňuje čitateľom nahliadnuť do svojho sveta, čím ich nenútene pozýva do osobného dialógu bezpečne precítiť vlastné emócie. Aké je posolstvo knihy? To, čo sa autorka snažila preniesť prostredníctvom príbehov, je najmä schopnosť prijatia, odpustenia a súcitu. Uzdravenie vzťahu totiž môže nastať iba za predpokladu, že sú ochotné sa obe posunúť. Karen C.L. Anderson vám umožní pozrieť sa na váš vzťah v celkom iných súvislostiach a kontúrach. Skúste si následne samy zodpovedať otázku, aký je ten váš príbeh.

 

„Svetový mier skutočne začína vo vnútri každého z nás.“

Karen C.L. Anderson

 

 

Vydavateľstvo: Grada

Rok vydania: 2020

Počet strán: 184

Rozmer: 144×207 mm

ISBN: 978-80-271-2868-6

Kniha dostupná na: https://www.grada.sk/matky-dcery-a-komplikovane-vztahy-11292/

Anderson, K. 2020. Matky, dcery a komplikované vztahy. Praha: Grada, 2020. 184 s. ISBN 978-80-271-2868-6.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *