Recenzia knihy – Anke Precht – Na vnitřní vlně

„Energia prúdi tam, kam smeruje pozornosť.“

Michael Beckwith

 

Jedným z najvýraznejších problémov, s ktorými sa môžeme v súčasnosti stretnúť je syndróm vyhorenia, a s tým súvisiaci nedostatok mentálnej energie. Vyhorenie je častokrát odpoveďou tela na neadekvátne mentálne preťaženie a výsledkom nedostatku odpočinku. Ide o stav psychickej vyčerpanosti, ktorý po prvýkrát opísal Herbert J. Freudenberger. Zahŕňa rad symptómov, pričom hlavnými zložkami sú: emočná vyčerpanosť, kognitívne vyčerpanie, ako aj opotrebovanosť a celková únava. Americký autor, profesor a filozof – Sam Keen – považuje syndróm vyhorenia za prirodzenú cestu alebo spôsob, ako človeku celkom jasne naznačiť, že sa dostal za hranice svojej duše. Totiž môžete svoj život napĺňať čímkoľvek, avšak nie všetkým zároveň v intenzite, ktorá je nad rámec vašich možností. Život nie je závod. Vašou cieľovou rovinkou by nemala byť všeobecne chápaná forma úspechu, ale vaše osobné šťastie pozostávajúce z vami stanovených hodnôt. V živote nepotrebujete za každú cenu pred všetkými excelovať. Rovnako nepotrebujete byť dokonalí. Ak postupujete rýchlo, efektom je, že kŕmite iba vlastné ego. Ak však zvolíte postup založený na krátkych zastaveniach, budete budovať stabilitu. Podstatné je vytvoriť si priestor na spomalenie, dopriať si čas, porozhliadnuť sa a ísť vlastnou cestou, tempom blízkym vašej duši. Ak zabudnete na potreby vlastného ja, tak celkom iste balansujete na tenkej hrane, kedy syndróm vyhorenia môže byť „len“ prvou prechodnou zastávkou na ceste vedúcej k náročnejším ochoreniam.

 

Kniha Na vnitřní vlně, ktorej autorkou je Anke Precht, aj z týchto dôvodov predstavuje dobrý výber a výborný manuál pre všetkých, ktorí chcú efektívne predísť syndrómu vyhorenia. Už v úvode svojej knihy čitateľa oboznamuje so sínusovým princípom, v ktorom je ľudská energia ako body na sínusoide, alebo ako sama autorka hovorí – vlny v mori. Ústredným motívom knihy je schopnosť nadviazať kontakt so svojimi energetickými zdrojmi. Sprostredkúva tak dva póly, na ktorých sa môžeme ocitať v hraničných hodnotách, ak hovoríme o batérii našej duševnej energie. A teda fakt, či je naša batéria naplnená, závisí od stavu, v ktorom sa momentálne nachádzame.

„Hranice duševnej energie sú tam, kde sa stretávajú s hranicami tela.“

Energetické stavy však dokážeme vedome navodiť a ovplyvňovať. Do popredia tak vstupujú osobné, ako aj vonkajšie spúšťače. K osobným  možno priradiť: pohyby alebo držanie tela, spomienky, predstavy, špecifické biochemické stavy, jednanie. Vonkajšie spúšťače sa orientujú na: zvuky a tóny, vône či pachy, váš vzhľad, obrázky a fotografie vo vašom bezprostrednom okolí, jedlo a pitie, predmety vo vašom okolí, osoby, svetlo. Okrem tém spúšťačov však autorka poukazuje na jeden dôležitý aspekt, ktorým je kognitívna disonancia.

„Ku kognitívnym  schopnostiam človeka nepatrí len to, čo si myslíme o veciach, ktoré prežívame, ale aj vnímanie a zameriavanie sa na to, čo je pre nás práve dôležité, ďalej procesy učenia a zapamätávania, vybavovania, vnútorný rozhovor a argumentácia, naše predstavy, či už obrazné alebo prepojené s inými zmyslami, a tiež oblasť myslenia, ktorá sa zaoberá logickými procesmi, ako sú počty alebo plánovanie.“

Sila imaginácie je rovnako jednou z tém, ktoré Anke Precht neopomína. Ide o predstavy, ktoré využívajú schopnosť fantázie. Imagináciu je možné použiť k oživeniu skúseností siahajúcich do minulosti alebo dotýkajúcich sa budúcnosti. Taktiež v súvislosti s imagináciou hovorí o schopnosti vidieť vnútorné obrazy. Na konkrétnych príkladoch z koučingovej praxe dokladá, ako sa ľudia dokážu navzájom ovplyvňovať v zmysle energie rezonancie. Rezonancia v tomto prípade je akýmsi duševným fenoménom, schopným fungovať na rozličných úrovniach.

„Rezonancia nie je vedomý jav. Skôr sa zdá, že ide o prírodný zákon medziľudských vzťahov, ktorý funguje bez toho, aby sme ho vedome ovplyvňovali.“

Empatia v tomto smere zohráva taktiež svoju úlohu. Ide o schopnosť, ktorá je kľúčová k prežitiu, a zároveň je „biologickou prirodzenosťou“ vytvárajúcou emocionálnu väzbu medzi ľuďmi. Anke Precht svoju knihu obohacuje predovšetkým o model silových polí, v ktorom hovorí nielen o dôležitosti aktivácie a uvoľnenia, ale aj o opodstatnenosti vzťahov, duševných podnetov a zmyslu. Model je znázornený za pomoci štyroch os, predeľujúcich aktivity, ktoré v živote človeka zohrávajú určitú úlohu. Ich znázornením na jednotlivých osiach dostaneme aktuálnu bilanciu silového poľa, a teda získame reálny pohľad na našu rovnováhu a energiu. Autorka v kontexte negatívnych spúšťačov odkazuje najmä na systematickú desenzibilizáciu. Je to technika vypracovaná americkým psychológom Josephom Wolpeom. Jej využitie je podmienené situáciou, v ktorej sa človek momentálne nachádza. Ako ďalšiu vhodnú techniku autorka uvádza techniku stredových čiar, ktorú prevzala od Freda P. Galla, a ktorú využíva v rámci energetickej psychológie. Táto technika slúži najmä na ukotvenie pozitívnych predstáv alebo sugescií.

„Keď ale dôjde na realizáciu všetkých týchto znalostí v praxi, je mozog buď vaším najväčším nepriateľom alebo najoddanejším spojencom.“

Psychologička, hypnoterapeutka, lektorka v oblasti energetickej psychoterapie – Anke Precht – vo svojej knihe ponúka mnohé nácviky, uľahčujúce zvedomenie si procesov, ktoré sa v nás odohrávajú na energetickej úrovni. Prostredníctvom krátkych postrehov z praxe poukazuje na jednotlivé spúšťače, ktoré môžu behom pár minút celkom jasne ovplyvniť to, ako sa v daný moment cítime. Kniha Na vnitřní vlně je  vhodným nástrojom vedomého sebaspoznávania pre tých, ktorí radi posúvajú hranice vlastného uvedomenia.

Ako zhodnotiť knihu, ktorej cieľom je samotná premena a udržanie vnútornej energie? Anke Precht prostredníctvom svojej knihy podáva pomocnú ruku všetkým, ktorí nemajú strach nahliadnuť do svojho vnútra a stať sa sami sebe koučom či terapeutom. Knihu možno chápať ako odrazový mostík, či úvod do práce so sebou samým. Na vnitřní vlně je knihou, ktorá si zaslúži pozornosť a pevné miesto v knižnici mnohých čitateľov, ktorých zaujíma  osobný rozvoj. Skrz model silových polí, ktorý  sama autorka vytvorila, je možné urobiť v živote vnútornú inventúru” svojho ja – a teda ozrejmiť si, kde sa človek vnútorne nachádza, a ktoré potreby momentálne potrebujú byť nasýtené k tomu, aby nastala rovnováha. Je to nielen kniha, ale aj pracovný zošit, kde si jednotlivé uvedomenia môže čitateľ zaznamenať a s odstupom času sa k nim vracať.

 

 

„Stávame sa tým, na čo myslíme.“

Rhonda Byrne

 

 

 

Vydavateľstvo: Portál

Rok vydania: 2018

Počet strán: 184

Rozmer: 130×211 mm

ISBN: 978-80-262-1389-5

Kniha dostupná na: https://obchod.portalslovakia.sk/na-vnitrni-vlne/

Precht, A. 2018. Na vnitřní vlne. Praha: Portál, 2018. 184 s. ISBN 978-80-262-1389-5.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *