Recenzia knihy – Marshall B. Rosenberg – Co řeknete, změní váš svět

„Potrebujeme mierumilovnejší svet, ktorý by vyrastal z mierumilovnejších rodín, susedstiev a komunít. Ak chceme tento mier zaistiť a rozvíjať, musíme milovať ľudí – priateľov, a dokonca aj nepriateľov.“

Howard W. Hunter

 

 

Mier v sebe ako základný stavebný kameň k nadviazaniu mierumilovných vzťahov s vonkajším svetom. Schopnosť pozorovať bez hodnotenia. Medziľudská interakcia, ktorej výsledkom je vzájomná pomoc. Vybudovanie si slovnej zásoby, ktorá dokáže presne vymedziť a popísať naše potreby. O tom je kniha Co řeknete, změní váš svět. Ak ľudská bytosť nedokáže objaviť vo svojom vnútri pokoj a mier – nenájde ho ani vo svete. Na svet hľadíme pohľadom našich vnútorných úsudkov a konštruktov. Naše názory sú len odrazom sveta, ktorý v sebe nesieme. A tak spôsob, akým sa vyjadrujeme, akým volíme slová, aký emočný náboj im pripisujeme, odkazujú len na nás a na to, s čím sa stretávame vo vlastnom vnútri. Marshall B. Rosenberg svojou knihou vysvetľuje, ako je možné nenásilnú komunikáciu používať pri vnútorných rozhovoroch so sebou, ale rovnako oboznamuje, akým spôsobom sa používa pri nadväzovaní kvalitných vzťahov s druhými ľuďmi s cieľom uskutočniť spoločenské zmeny. Akcentuje dve dôležité otázky: Čo je v našom vnútri živé? Čo môžeme urobiť pre to, aby bol život ešte krajší?

 

„Proces nastolenia mierumilovných a pokojných zmien začína pre väčšinu z nás u vlastného rozpoloženia. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako vnímame seba a druhých, a nad tým, ako uspokojujeme svoje potreby. Táto základná práca je v mnohých ohľadoch tou najnáročnejšou súčasťou nenásilnej komunikácie, pretože vyžaduje veľkú poctivosť a otvorenosť. Človek si musí osvojiť určitú gramotnosť vyjadrovania a prekonať hlboko zakorenené zvyklosti, ktoré kladú dôraz na úsudok, strach, záväzok, povinnosť, trest, odmenu a hanbu.“

Primárnym účelom nenásilnej komunikácie je nadviazanie vzťahu s ostatnými ľuďmi, za pomoci ktorého je možné súcitné dávanie. Marshall B. Rosenberg si vo svojej knihe kladie otázku vzniku násilia. Je presvedčený, že pramení z výchovy, a nie z našej prirodzenosti.

„Naučili sme sa o sebe vzájomne uvažovať v moralistických súdoch.“

Nevhodné slová môžu viesť k obrannému postoju a agresivite. Pokiaľ chceme však presne interpretovať to, čo sa v nás odohráva – k tomu je už nevyhnutná pocitová gramotnosť a gramotnosť potrieb.

„Ak sa pokúšame naznačiť, že správanie druhých je príčinou našich pocitov, môže to byť ničivé. Príčinou našich pocitov nie je správanie druhých ľudí, ale naše potreby.“

Marshall B. Rosenberg sa v knihe venuje aj otázke spôsobu, akým sme vychovávaní. Hovorí o podriaďovaní sa autoritám v kontexte zapadnutia do dominujúcich štruktúr.

„S ľuďmi, ktorí si uvedomujú svoje potreby, je jeden zásadný problém: nie sú dobrými otrokmi.“

Nenásilná komunikácia je konceptom, ktorý ľudí vzdeláva ako nastoliť a udržať vnútorný mier v okamihu, ak dôjde ku konfliktu medzi tým, čo skutočne robíme, a čo sme podľa svojho názoru mali urobiť. Marshall B. Rosenberg vo svojej knihe spomína jeden nesmierne dôležitý faktor, ktorým je empatický kontakt. Empatický kontakt so sebou nesie špecifický význam a zmysel. Ide o porozumenie, ktoré prichádza od srdca. To, na čo autor knihy predovšetkým upozorňuje je fakt, že je potrebné sa zbaviť predstáv o nepriateľovi.

„Keď vnímate druhých ľudí ako ľudské bytosti, môžete nadviazať kontakt s každým.“

 

Kniha Marshalla B. Rosenberga v sebe spája poznatky o tom, ako nadviazať kontakt so životom na troch úrovniach. Vo svojej knihe sa autor orientuje predovšetkým na nadviazanie vzťahu so svojím vnútrom tak, aby bol človek schopný čerpať ponaučenie z vlastných obmedzení bez využitia obviňovania a trestania. Rovnako predostiera vysvetlenie, akým spôsobom je možné s druhými ľuďmi nadviazať kontakt, ktorý dokáže so sebou priniesť obohacujúce rozhovory a vzájomnú radosť. V závere autor ponúka pohľad aj na zmeny v podnikových, justičných a vládnych štruktúrach, ktoré sme vytvorili. Marshall B. Rosenberg svojou knihou poukazuje na závažnosť nenásilnej komunikácie vo využití v bežnom živote pre dosiahnutie vnútorného aj vonkajšieho pokoja. Popisuje mnoho príbehov, cvičení a postupov ako vytvárať mier. Keď sa budete rozhodovať o tom, či zvoliť túto knihu na obohatenie svojej komunikačnej stratégie, odpoveď znie – určite áno. Efektívna komunikácia v spojitosti s aktívnym počúvaním má schopnosť premeniť problém na porozumenie. Pretože ako povedal Martin Luther King Jr.: „Ľudstvo musí vyvinúť takú metódu riešenia konfliktov, ktorá odmieta pomstu, agresiu a odplatu. Základom tejto metódy je láska.“

 

 

 

„Najmocnejším hýbateľom rastu a premeny je niečo omnoho základnejšieho než akýkoľvek postup: je to zmena v srdci.“

John Welwood

 

 

Vydavateľstvo: Portál

Rok vydania: 2015

Počet strán: 144

Rozmer: 130×210 mm

ISBN: 978-80-262-0912-6

Kniha dostupná na: Co řeknete, změní váš svět | Portál slovakia (portalslovakia.sk)

Rosenberg, M.B. 2015. Co řeknete, změní váš svět. Praha: Portál, 2015. 144 s. ISBN 978-80-262-0912-6.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *