Recenzia knihy – Seth Godin – Moderné kmene

„Predstavivosť je dôležitejšia ako poznatky.“

Albert Einstein

 

Vízia. Vášeň. Hodnota. Zmena. Štyri slová, ktoré by mohli pokojne reprezentovať podnázov knihy Moderné kmene, ktorej autorom je Seth Godin. Ako víziu možno chápať spôsob, akým dokážeme vidieť a interpretovať ten neviditeľný závoj nesúci so sebou rozličné myšlienky, nápady a idey. Avšak ak sú nerealizované, následne sa ocitajú iba vo sfére snov, ktorým nikdy nebude pridelená a vdýchnutá konečná podoba. Bill Hybels o vízii hovorí ako o obraze budúcnosti, ktorý produkuje vášeň. Práve vášeň predstavuje neoceniteľnú hybnú energiu, ktorá pramení z hlbokého a dlhodobého sústredenia, a ktorá má tú moc, že zapáli plameň vašich túžob. Jej nasledovaním je možné objaviť vlastný cieľ, ktorý sa môže stať poslaním. To, čo sa môže javiť ako celkom veľká výzva, je spôsob vytvárania hodnôt a nečakaných zmien vedúcich k neustálemu rastu. Častokrát premenou vlastného postoja je možné docieliť zmeny, ktoré sa následne môžu ocitať v „žiare“ životných rozhodnutí. Občas cesta k osobnému šťastiu vedie prvým krokom vybočenia z kariéry či miesta, na ktorom už vnútorne nepociťujete túžbu niečo zmeniť, niekam sa vyvíjať. Niekedy sa akákoľvek, aj tá najmenšia zmena, môže spočiatku javiť ako niečo desivé, prípadne ako šialenstvo podporované vnútorným strachom či kritikom. Opak je pravdou. Každá zmena vás posúva o krok bližšie k vám samým. Slovami Sadhguru: Len keď človek chce zmeniť sám seba, môže nastať skutočná revolúcia. K rastu. Napredovaniu. Postupu.

 

„Skupina potrebuje iba dve veci, aby sa stala kmeňom: spoločný záujem a komunikačný kanál.“

Seth Godin vo svojej knihe Moderné kmene upozorňuje na fakt, že ľudia potrebujú vzájomný kontakt, rast a pridanú hodnotu, ktoré budú viesť k zmene. Rovnako tvrdí, že jednou z ľudských prirodzeností a mechanizmov prežitia je niekam patriť, a teda byť súčasťou kmeňa.

„Ušľachtilé a autentické vodcovstvo vždy porazí sebecké snahy niekoho, kto to robí len preto, lebo môže.“

Príležitosť. To je to slovo, ktoré definuje súčasné kmene. Môžu predstavovať súčasť organizácií, ale fungovať rovnako dobre aj mimo nich, v súkromí či na verejnosti, aj v rámci neziskových organizácií. Otázka vodcovstva pri tom nespočíva v tom, či je možné to robiť, ale či podniknem rozhodnutie to robiť.

„V kmeňoch ide o vieru – o vieru v ideu a v komunitu.“

V tomto bode je vhodné si položiť otázku, v čo človek skutočne verí,  keďže viera sa stáva účinnou formou stratégie, kedy nemožno hovoriť o prijímaní tzv. hotových myšlienok. A teda je nevyhnutné položiť si správne otázky ako: Verím v to čo robím? Každý jeden deň?

„Žijeme vo svete, kde máme vplyv na to, aby sa niečo uskutočnilo, túžime vykonávať prácu, v ktorú veríme, a trh nás prosí, aby sme boli nevšední. A predsa, aj uprostred týchto zmien sa stále dostávame do slepých uličiek.“

Tými slepými uličkami sú archaické pravidlá, a oblasti, ktoré sa vyhýbajú akejkoľvek forme zmeny, prípadne proti nej bojujú. Kľúčom sa javí zmena v uvažovaní a rovnako absencia strachu. Seth Godin v tomto ohľade ponúka niekoľko téz dotýkajúcich sa tém v zmysle, že od každého človeka v organizácii sa v súčasnosti očakáva, že bude vodcom, rovnako poukazuje na vplyv jednotlivcov v spôsobe ovplyvňovania štruktúry pracoviska. Rovnako vyjadruje tézu, že trh odmeňuje organizácie a jednotlivcov, ktorí menia veci a vytvárajú nevšedné produkty a služby.

„Vodcovstvo spočíva v uskutočňovaní zmeny, v ktorú veríte.“

Do popredia tu vstupuje faktor schopností a postoja – nie postavenia. Dôležité pritom je prepojenie, virálna aktivita alebo účinný cyklus. Ako v celku zaujímavá sa však javí platforma v rámci zaangažovania, pozostávajúca z krokov ako: motivovať – prepojiť – dať vplyv.

„Dostatočným vplyvom môžete zmeniť svoju spoločnosť, priemyselné odvetvie a svet.“

Seth Godin ako otázku na zamyslenie ponúka: Ak by ste mohli mať akúkoľvek prácu na svete, aké pracovné miesto by to bolo? V tomto ohľade autor zmieňuje ako odpoveď fakt, že sa v predstavách môžu vynoriť nasledovné odpovede: Osoba, ktorá žne veľké odmeny ako výsledok vlastného intuitívneho chápania vecí. Osoba, ktorá má kontrolu nad tým, čo robí celý deň, a vytvára produkty alebo služby, na ktoré je naozaj hrdá. Kmene odmeňujú inovácie. Avšak Seth Godin vidí hlavný problém v strachu.  Strach dokáže paralyzovať nielen proces kreativity, ale aj samotnú mieru rozhodnosti postaviť sa za seba.

„Stretol som sa s tisícmi ľudí, ktorí sa tu naokolo potulujú so skvelými nápadmi. Niektoré z nich sú naozaj skvelé; niektoré sú iba dosť dobré. Zdá sa, že nie je nedostatok nápadov. Bežní ľudia dokážu celkom ľahko vymyslieť nevšedné veci. Chýba však vôľa uskutočniť tieto nápady.“

Strach predstavuje silnú, hlboko zakorenenú emóciu, ktorej protipólom sa stáva uvedomenie ako cesta k pokroku. Niekedy sa však stáva, že proces zabrzdí nedostatok hnacej sily. Autor však hovorí aj o tom, že pokiaľ sa stanete vodcom kmeňa, začnú narastať postupne výhody, práca je ľahšia a výsledky sa stanú viditeľnejšími.

„To, čoho sa ľudia skutočne boja, nie je neúspech. Je  to pocit viny. Kritika.“

Strach z kritiky sa stáva mocným zastrašovacím nástrojom, ktorý so sebou nesie patričné obavy. Je to akási daň za inovatívnosť, ktorej zväčša chýba aspekt konštruktivity. Tu vyvstáva otázka, v akej miere je prítomné vo vodcovstve ego. Seth Godin na túto otázku dáva jasnú odpoveď – Veľkí vodcovia sa sústreďujú na kmeň a iba na kmeň.

„Človek ľahko zaváha, keď má pocit, že sa mu možno dostáva priveľa pozornosti. Veľkí vodcovia sú schopní odrážať svetlo na svoje tímy, svoje kmene. Veľkí vodcovia nechcú pozornosť, no využívajú ju. Využívajú ju na zjednotenie kmeňa a na posilnenie pocitu, že má zmysel.“

Dôležitá je však zvedavosť, ktorá nie je ovplyvnená príjmom, vzdelaním, ani náboženstvom. Má ale priamy súvis s túžbou pochopiť, skúšať.

„Takmer všetok rast, ktorý môžete dosiahnuť, nastáva vtedy, keď nie ste ako väčšina ľudí a keď usilovne pracujete na tom, aby ste zaujali ľudí, ktorí nie sú takí ako väčšina.“

Viera predstavuje hybnú silu všetkých inovácií. Ako vzácny prvok sa javí iniciatíva. Pričom záujem je ústrednou emóciou každého kmeňa.

„Tajomstvo vodcovstva je jednoduché: Robte to, v čo veríte! Namaľujte obraz budúcnosti! Choďte tam! Ľudia pôjdu za vami.“

Seth Godin ponúka myšlienku, že vodcovstvo je vo veľkej miere umením, ktoré možno dosiahnuť iba za predpokladu, že ho realizujú ľudia s autentickou veľkorysosťou a vnútorným prepojením so svojím kmeňom. To, čo robí moderné kmene naozaj úspešnými je schopnosť načúvať jednotlivcom a veriť snom. Pokiaľ vy sami máte jasnú víziu toho, čo by ste radi videli vo svete – nebojte sa byť tým hlasom, ktorý sa ako prvý ozve. To, čo budete na svojej ceste neustále potrebovať sú trpezlivosť a dôslednosť.

 

„Nie som si istá, kam idem. Budem viesť!“

Emmanuelle Heymanová

 

 

Vydavateľstvo: Ikar

Rok vydania: 2010

Počet strán: 144

Rozmer: 125×177 mm

ISBN: 978-80-551-1920-5

Kniha dostupná na: Moderné kmene, Godin Seth, kniha (ciernenabielom.sk)

Godin, S. 2010. Moderné kmene. Bratislava: IKAR, 2010. 144 s. ISBN 978-80-551-1920-5.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *