Recenzia knihy – Thich Nhat Hanh – Skutečná láska

„Spojíte dokopy dvoch ľudí, ktorých ešte nik nespojil, a svet sa niekedy zmení, niekedy nie. Môžu sa zrútiť a horieť, alebo horieť a zrútiť sa. Ale niekedy sa vytvorí niečo nové, a vtedy sa svet zmení. Pospolu sú v tom prvom uchvátení, v tom prvom burácavom pocite povznesenia väčší ako ich dve samostatné ja. Pospolu vidia ďalej a vidia jasnejšie.“

Julian Barnes

 

 

Odhodlanie, radosť, sloboda, pochopenie a láska. Dotyk so svetom, v ktorom neexistuje zrodenie ani smrť. Kniha Skutečná láska v sebe odkrýva veľmi zásadnú otázku: Je možné doceniť život v celej jeho podstate, alebo na ňom v určitom smere iba lipneme pod vedením strachu z neznámeho? Paramahansa Yogananda – indický mních, filozof, jogín a guru – vyslovil myšlienku, že ak sa človek naučí byť pokojným, súčasne bude vždy šťastným. Meditácia je utíšením mysle, po ktorom sa môže duša slobodne vyjadriť, pretože v tom jedinečnom okamihu dochádza k zbúraniu neviditeľných stien, ktoré ako písal Sadhguru, postavila naša vlastná nevedomosť. Skrz hlbokú meditáciu sa človek čoraz viac približuje k sebe. Je koncentrovaný a vedome prítomný. Nachádzanie vlastného vnútorného pokoja znamená odpojenie sa od vonkajšieho hluku – kakofónie života, obracajúc sa k tichu – k jazyku duše. Autor Thich Nhat Hanh prostredníctvom filozofie a návodov k meditáciám privádza k podstate strachu i existencie.

 

Podľa buddhizmu možno hovoriť o štyroch aspektoch skutočnej lásky. Prvým aspektom je maitri, čo možno označiť ako láskyplnú vľúdnosť, láskavosť, prípadne zhovievavosť. Maitri hovorí o hlbokom vhľade nasmerovanom do vnútra druhého človeka. Bez porozumenia totiž nie je možné hovoriť o skutočnej láske. Druhým aspektom skutočnej lásky je karuna – súcit. Karuna hovorí o schopnosti správne chápať povahu utrpenia druhého človeka. Mudita predstavuje tretí aspekt skutočnej lásky, a teda radosť. Posledným aspektom je upekša – rovnováha, sloboda. V pravej láske ide totiž o dosahovanie slobody.

„Meditovať znamená nazerať do srdca vecí.“

Láska znamená byť prítomný. Ide o veľké umenie vyžadujúce neustály tréning. Je to prítomnosť orientovaná nielen na seba, ale aj na ľudí vo vlastnom živote. Dôležitú úlohu v tomto smere zohráva vedomé dýchanie ako most, ktorý zbližuje telo aj myseľ.

„Milovať znamená vnímať. Byť milovaný je byť vnímaný.“

Thich Nhat Hanh hovoril, že pokiaľ žijeme vnímavosťou, vždy vieme, čo sa deje. Zdôrazňoval myšlienku plnej bdelosti a vnímavosti – pre seba, pre život, pre ľudí, ktorých milujeme. Podľa Buddhovho učenia však v pravej láske nie je miesto pre pýchu. Podľa buddhizmu sa všetci musíme stretávať s kúskom utrpenia, ktoré si nesieme vo vlastnom vnútri.

„Hlboké a pozorné načúvanie druhým v každodennom živote je meditáciou. Pokiaľ viete, ako vedome dýchať, a chcete si uchovať vnútorný kľud a súcit, potom dokážete aj hlboko načúvať.“

Písať či hovoriť tak, aby vás druhí ľudia chápali a porozumeli vám, je to isté čo meditovať.

„Meditácia je prostriedok, ktorý umožňuje nahliadnuť hlboko do povahy vlastného utrpenia i radosti.“

Dotknúť sa pravdy a radosti – aj o tom hovorí vo svojej knihe Thich Nhat Hanh.

„Každý z nás je kráľ vládnuci rozľahlému územiu, ktorým preteká päť riek. Prvou je naše telo, ktoré dobre nepoznáme. Druhou je rieka pocitov. Každý pocit je kvapka vody v tejto rieke. Existujú príjemné i nepríjemné pocity, rovnako ako neutrálne. Meditácia je, ako by ste usadli na brehu rieky pocitov a snažili sa určiť každý z nich, kedykoľvek sa objaví. Tretia je rieka vnímania, ktorú musíte bedlivo pozorovať. Musíte sa do nej hlboko zahľadieť, aby ste všetko pochopili. Štvrtou je rieka mentálnych utváraní, ktorých je päťdesiatjeden. A piatou je rieka vedomia.“

V tomto ohľade mentálne utváranie v sebe spája mentálne aktivity ako rozlišovanie, šťastie, vyrovnanosť, rozhodnosť, sústredenie. Energia uvedomenia. Pochopenie ako plod meditácie. Thich Nhat Hanh tvrdí, že ak sa cvičíme v hlbokom vhľade a porozumení do srdca reality, dostáva sa nám pomoci a pochopenia, ako aj múdrosti, vďaka ktorej sme slobodní.

„Meditácia nie je snaha utiecť preč. Nejde o pokus ignorovať prítomnosť bolesti, ide o pravý opak. Je to pohľad na bolesť tvárou v tvár.“

Nie je potrebné nič viac, než citlivosť a láska, pretože s bolesťou nie je potrebné bojovať. Keď sme v uzdravujúcom spojení s láskou a súcitom, samotné uzdravenie sa spustí samo o sebe. Buddha poukazoval na vedomie, že každý z nás v sebe nesie zárodky strachu ukrývajúce sa hlboko vo vnútri. Pokiaľ negatívne myšlienky potláčame, dochádza tým k vyvolaniu zlého kolobehu v mentálnom usporiadaní. Výsledkom je tak strach, zlosť, zúfalstvo, utrpenie, následkom čoho sa objavujú mentálne poruchy ako depresia a stres. Thich Nhat Hanh spomína taktiež princíp neduality.  Pozvať strach do svojej uvedomelej mysle a každý deň sa oň starať.

„Pri buddhistickej meditácii vnímame a jednáme nedualistickým spôsobom, vďaka čomu je možné všetko, čo sa v uvedomelej mysli už opotrebovalo a zmenilo na odpad, premeniť v kvety súcitu, lásky a mieru.“

Zmierenie – ako prítomnosť v zmysle, že ak naozaj druhého človeka milujeme, jednoducho tu pre neho musíme byť.

„Bez uvedomenia sme ako mŕtvi.“

Podstata uvedomenia spočíva v návrate tela a mysle späť do prítomného okamihu. Záverečná časť knihy so sebou prináša poznanie, že najväčšou útechou, ktorú môžeme dosiahnuť, je oprostenie sa od strachu.

„Strach sa rodí z nevedomosti, z našich predstáv o živote, smrti, bytí a nebytí. Ak sa dokážeme týchto predstáv zbaviť tým, že sa dotkneme reality vo svojom vnútri, oprostíme sa od všetkého strachu a môžeme dosiahnuť najväčšej možnej úľavy.“

 

Posolstvom knihy Skutečná láska je neustále zdokonaľovanie sa v uvedomení, kľude, hlbokom načúvaní, súcitení a v reči plnej lásky. Ak je človek schopný dosiahnuť takéhoto pokoja, potom je schopný aj hlbokého vhľadu. Svet totiž býva veľakrát príliš hlučným miestom pre dušu, ktorá potrebuje spočinúť v tichu. Meditácia, láska, citlivosť a vyrovnanosť. Štyri oblasti života, ktoré ak človek vedome napĺňa a nasycuje, tak sa vo výraznej miere odzrkadlia na kvalite života a poznaní seba. Pokojná a prázdna myseľ napomáha kultivovať najvyšší potenciál človeka – stáva sa tak priamou cestou k prežívaniu plnosti života. Skutočná láska je sprevádzaná procesom rastu. Procesom, v ktorom dochádza nielen k partnerskému spoznávaniu, ale najmä k vnímaniu vlastného vnútorného sveta. Milovať znamená dovoliť si byť zraniteľný a bdelo vnímať všetky deje, ktoré sa odohrávajú vo vnútri. Skutočne sa otvoriť láske predstavuje vytvoriť priestor slobody pre druhého človeka. Priestor, v ktorom môže rásť. Pravá láska totiž neprináša bolesť. Tú si so sebou nesieme my. Zranenia, ktoré sme neliečili, v náročných chvíľach dokážu vyplávať na povrch. Domnievame sa, že v daný moment nám ublížil človek, ktorého milujeme. Avšak opak je pravdou. V ten moment nám totiž iba ukázal nezacelené miesto minulosti. Miesto, v ktorom potrebujeme objať seba bezbrehou láskou a pochopením.

 

 

 

„Schopnosť prijať zložitosť druhých je meradlom vyspelosti a nevyhnutnou podmienkou na utváranie autentických, zmysluplných vzťahov.“

Frank Tallis

 

 

 

Vydavateľstvo: Metafora

Rok vydania: 2015

Počet strán: 96

Rozmer: 135×195 mm

ISBN: 978-80-7359-439-8

Kniha je vypredaná

Hanh, T.N. 2015. Skutečná láska: Probuďme svoje srdce. Praha: Metafora, 2015. 96 s. ISBN 978-80-7359-439-8.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *