Recenzia knihy – Michaela Ray – Som skvelé dieťa

„Tvojou úlohou nie je hľadať lásku, ale iba hľadať a nachádzať všetky  prekážky, ktoré si si proti nej vo vnútri seba vytvoril.“

Rúmí

 

 

Mentálne vzorce môžu v dospelom veku predstavovať zdanlivo pevný múr, ktorý nedokážeme zbúrať a už vôbec nie preskočiť. Kde ale pramenia všetky tie obavy, hlásiace sa o pozornosť vo chvíľach, keď to potrebujeme najmenej? Ako hlboko vedia byť ukryté, a ako s nimi pracovať tak, aby nevyvolávali vnútornú paralyzujúcu neistotu? Už dávnejšie mi utkvela v hlave myšlienka od Sally Goerner, ktorá hovorí: „Ako vidíme svet určuje to, ako v ňom žijeme.“ A je to skutočne tak… Svet okolo nás nie je tým limitujúcim faktorom našich rozhodnutí v živote. Sme ním my sami. Naše presvedčenia. Naše očakávania. Naše túžby. Ako aj pocity, či sme niečoho hodní. Hľadať a nachádzať odpovede v sebe môže byť spočiatku veľmi náročné, pretože rozpoznať istý vzorec správania – spôsob uvažovania a oddeliť ho od vonkajších udalostí, je práca, ktorá si vyžaduje čas a odhodlanie strhnúť masky, ktoré nám už neslúžia. Spočiatku mohli slúžiť ako obranné mechanizmy – stratégie, na zvládanie náročných chvíľ, no neskôr sa však stali bremenom. Nie je možné zmeniť to, čo si neuvedomujeme, že je v našich životoch prítomné. Až do okamihu, kedy prídeme na to, že jednotlivé situácie sa opakujú neustále dookola, a tým spoločným menovateľom sme my sami. Je to cesta odvahy. Dovolím si v tomto momente parafrázovať slová jedného indického majstra: „Sme ako hora a naše myšlienky ako mraky, ktoré stále plynú. Ide o to, dostať sa do momentu hory.“ Iba ich pozorovať a nechať odznieť. Nedotýkať sa ich. Nestotožňovať sa s nimi. Michaela Ray a jej kniha Som skvelé dieťa, je citlivým čítaním pre vnútorné zdravie. Prostredníctvom tejto knihy totiž má možnosť rodič uchopiť a otvoriť dôležité životné témy s ľahkosťou. Pre každé dieťa je nesmierne podstatná vedomosť, že je za všetkých okolností milované, chcené a výnimočné. Spôsob, akým komunikujeme v ranom detstve s deťmi, sa neskôr stáva buď ich vnútorným kritikom vyvolávajúcim pochybnosti, pocit nedostatočnosti a honby za tým, že lásku si treba zaslúžiť, alebo hlasom podpory a slobody, vďaka ktorému dokážu ďalej rásť a rozvíjať sa s láskavým uistením v tom, že vždy je tu pre nich niekto s otvorenou náručou a srdcom. Možno si bez mihnutia oka a mávnutím ruky poviete… Moje dieťa určite vie, že je milované. Avšak… Opýtali ste sa ho, čo v ňom vyvoláva tento pocit? Váš vzájomný jazyk lásky môže byť totiž úplne odlišný, ako aj vnímanie toho, čo v ňom dokáže vyvolať uistenie o láske a pocite bezpečia.

Skúste mu preto povedať príbeh.

Príbeh o ňom.

O zázraku, ktorý sa udeje medzi dvoma ľuďmi, keď dá láska zvolenie…

„Pocity vytvárajú vnútorný svet dieťaťa a jeho realitu. Aj napriek najlepším úmyslom a snahám rodičov, deti často prežívajú rôzne pochybnosti o sebe. Tie sa ukotvujú v podvedomí ako mentálne vzorce. Za bežných okolností sú nevedomé, takže v dospelosti o nich človek nevie. No napriek tomu mu výrazne sťažujú úspech a naplnenie túžob v rôznych oblastiach života.“

Michaela Ray vo svojej knihe Som skvelé dieťa ponúka sedem pilierov sebavedomia, ktoré reprezentujú základné oblasti, v ktorých sa počas detstva môžu vytvoriť mentálne prekážky. Tie následne v dospelom veku môžu eskalovať až do momentu, kedy človek prežíva nenaplnené očakávania vo vzťahoch, ako aj kariére. Kniha Som skvelé dieťa sa orientuje na vytvorenie pozitívnych mentálnych presvedčení, ktoré sa týkajú uvedomení o bezpodmienečnej láske, istote bezpečia, vedomia rovnocennosti a výnimočnosti, i vlastnej hodnoty a sebadôvery. Michaela Ray formou rozprávok otvára tieto témy nielen pre deti, ale aj rodičov. V rozprávke Vytúžené dieťatko ponúka príbeh lásky a očakávania zázraku života. Umocňuje prostredníctvom svojich slov pocit, že dieťa je chcené a očakávané. V závere príbehu otvára priestor pre rodičov, aby sa so svojím dieťaťom podelili o pekné spomienky z obdobia detstva. Rozprávka V kruhu našej rodiny sa orientuje na umocnenie pocitu, že sem, na tento svet, dieťa patrí. Jedným z vhodných námetov na rozhovor autorka uvádza napríklad to, akým spôsobom ho privítali ostatní členovia rodiny a v čom boli nápomocní. Rozprávka s názvom Milované dieťa so sebou prináša uistenie o láske. Už len preto, že existuje. Michaela Ray v tejto časti hovorí o spôsobe, ako sa rozprávať s dieťaťom o myšlienke, že každý človek má v sebe neobmedzené množstvo lásky pre iných ľudí. V bublinke bezpečia si dieťa vie prejsť príbehom, vďaka ktorému dokáže neskôr zvládať nepríjemné situácie, nemá strach zastať si sám seba, a taktiež zamedziť zraňujúcim slovám preniknúť do jeho srdca. V príbehu Rovnocenné dieťa sa dieťa dozvedá o tom, že je rovnako dôležité, ako ktokoľvek iný na svete. Prostredníctvom námetov pre rodičov v závere, je možné posilniť vedomie toho, ako veľmi je dieťa pre svojich rodičov obohatením života. Výnimočné dieťa je zamyslením o hľadaní vlastných darov a talentov, s ktorými sa dieťa môže podeliť. Ako píše Michaela Ray, talenty nie sú len umelecké, či športové, možno za ne považovať aj logické myslenie, kreativitu, trpezlivosť, odvahu, či cieľavedomosť. Záverečná časť – Skvelé dieťa, hovorí o vlastnej hodnote a sebadôvere. Je o odvahe nebáť sa robiť chyby a rásť.

Americký autor John Caldwell Holt svojím výrokom oslovuje rodičov v ich otvorenosti voči slobode, úcte a rešpekte k deťom: „Všetko, čo hovorím, by sa dalo zhrnúť do dvoch slov: dôverujte deťom. Nič nemôže byť jednoduchšie a zároveň obťažnejšie. Obťažne, pretože aby sme dôverovali deťom, musíme najprv dôverovať sami sebe, ale väčšina z nás sa v detstve naučila, že nám nemôže byť dôverované.“ Aká je cesta z tohto bludného kruhu?  Spomaľme. Vnímajme ich. Skutočne buďme prítomní v ich svete a pri tom, čo je dôležité z ich uhla pohľadu. Počúvajme ich. Objavujme s nimi svet i seba. Podporujme a oceňujme. Odkrývajme jednotlivé talenty a dary. Kniha Som skvelé dieťa nie je len knihou, ale taktiež pracovným nástrojom, ku ktorému je možné sa neustále vracať a utvrdzovať dieťa v jeho základných pilieroch sebavedomia. Ak váhate, či je táto kniha tou správnou voľbou, tak vám rada uľahčím rozhodovanie – je. Michaela Ray vo svojej knihe spája žáner rozprávky, osobného rozvoja, ako aj poznatky z neurovedy formou, ktorá obohatí zároveň deti aj rodičov. Láskavým spôsobom otvára tie aspekty sebavedomia, ktoré v dospelom veku budú stavebnými kameňmi sebaistoty a dôvery vo vlastné schopnosti. Ruku na srdce… Každý z nás občas o sebe zapochybuje, či zneistie. A každý z nás si v živote prešiel rôznymi situáciami, ktoré mohli otriasť základmi vnímania vlastnej sebahodnoty, vyžadujúc introspekciu a opätovné preukladanie jednotlivých dielikov na tie správne miesta. Kniha môže byť nápomocná, poučná a zmysluplná nielen pre tých, ktorí majú deti, ale aj pre tých, ktorí sa snažia porozumieť dieťaťu vo svojom vnútri. Porozumieť tomu, kým bolo v detstve a aký vplyv to zanechalo v dospelosti. Kniha je vhodná aj pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o mentálnom svete detí a ako vnímanie vlastnej hodnoty už v tak nízkom veku má vysoko formatívny charakter na naše ďalšie bytie. O čo jednoduchšie by bolo, ak by sme mali už v sebe pripravený „recept“, ako na to. Michaela Ray z môjho pohľadu takýto recept ponúka. Citlivo, s láskou a porozumením. Keď som mala možnosť zdieľať svoje dojmy a postrehy o knihe priamo s autorkou, podnetnou myšlienkou bola jej vlastná skúsenosť s opačne postavenou otázkou –  či niekedy jej dieťa malo pocit, že ho nemá rada… Vysvitlo, že veľakrát to môže viesť k veľmi prekvapivým zisteniam a uvedomeniam. Takto položená otázka totiž otvára priestor k rozhovoru o situácii, v ktorej dieťa pociťuje pochybnosti. A zároveň vďaka tomu vzniká priestor a príležitosť k vzájomnému porozumeniu a posilneniu puta lásky.

 

 

„Citlivých ľudí si treba vážiť. Milujú hlboko a hlboko premýšľajú. Sú lojálni, čestní a pravdiví. Jednoduché veci pre nich často znamenajú najviac. Nemusia sa meniť. Ich čistota ich robí tým, kým sú.“  

Kristen Butler

 

 

Vydavateľstvo: TOP1 knihy

Rok vydania: 2023

Počet strán: 64

Rozmer: 220×220 mm

ISBN: 978-80-89976-12-6

Kniha dostupná na: Som skvelé dieťa (zdravesebavedomie.sk)

Ray, M. 2023. Som skvelé dieťa: 7 pilierov detského sebavedomia. Šaľa: TOP1 knihy, 2023. 64 s. ISBN 978-80-89976-12-6.

2 Comments

  • Michaela Ray Posted 3. júla 2024 17:05

    Ďakujem za výborný rozbor knihy a súvisiacich zdrojov. 🙂

  • Katarína Brňáková Posted 3. júla 2024 20:02

    Vďaka za podnetné myšlienky a hĺbkovú recenziu. 🙂

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *