Recenzia knihy – Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus – Minimalizmus

„Šťastnými alebo nešťastnými nás nerobia veci, ale naše predstavy o nich.“

Epiktétos

 

 

Jednoduchší a uvedomelejší život – minimalizmus. Životný štýl, ale aj skutočná sloboda, ktorá je prostriedkom, napomáhajúcim k oslobodeniu od starostí, preťaženia či otročenia. Vytváranie nielen fyzického priestoru na to, čo je v živote dôležité, ale aj v istom smere spôsob budovania vlastnej identity. Zamysleli ste sa niekedy skutočne nad tým, koľko toho naozaj potrebujeme, aby sme dokázali viesť plnohodnotný a naplnený život? Minimalizmus možno vo svojej absolútnej podstate chápať ako hľadanie neustáleho zámeru v zmysle kladenia si otázok, čo v živote skutočne potrebujem a chcem mať, čo mi prináša radosť a naplnenie. Ide o spôsob uvažovania a neustáleho prehodnocovania, v čom spočíva skutočná kvalita života. Taliansky architekt a dizajnér Claudio Silvestrin sa o minimalizme vyjadril ako o snahe nájsť podstatu vecí. Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus sa svojou knihou snažia priblížiť čitateľom vlastnú cestu k minimalizmu v spojitosti s úvahami, ku ktorým na svojej ceste dospeli. Zamerali sa predovšetkým na hodnoty, ktoré sú blízke nám všetkým, upriamujúc pozornosť na ich hĺbku, dôležitosť a vzájomnú previazanosť. Život je v ich ponímaní zároveň snom aj výzvou. Pokiaľ ho však nasleduje disciplína spolu s konzistentnosťou, môže každý z nás dospieť k neuveriteľným výsledkom.

 

„V dejinách nenájdeme obdobie, v ktorom by boli ľudia pod takým tlakom ako my teraz.“

Autori už v úvode hovoria, že táto kniha je o nás všetkých a o tom, ako žiť zmysluplný život prostredníctvom piatich hodnôt – zdravie, vzťahy, záľuby, osobnostný rast a spoločenská angažovanosť.

„Na tejto zemi je nám dopriaty len obmedzený čas. Môžeme ho stráviť zarábaním peňazí alebo nejakým zmysluplným spôsobom – to druhé nemusí u niekoho vylučovať to prvé, ale vytrvalá honba za bohatstvom nevedie k zmysluplnému životu.“

Skutočné šťastie má svoj pôvod v myšlienkach, v tom akými ľudskými bytosťami sme sa stali. Rovnaký pôvod však má aj nespokojnosť, o ktorej Joshua a Ryan hovoria ako o tichej vode, podmývajúcej brehy pomaly a nenápadne. Život by mal v tomto smere byť o hľadaní zmyslu – nie šťastia. Pretože ak vo svojom živote skutočne nájdete zmysel, šťastie ho bude nasledovať. Uvedomelý spôsob života sa tak stáva prepojením disciplíny so zámerným konaním. Čo teda znamená „žiť zmysluplne“? Ako základ možno vidieť v odstraňovaní kotiev, ktoré nás obklopujú.

„Zmena stravovania nespočíva len v zmene toho, čo konzumujete, musíte zmeniť aj to, ako o jedle uvažujete.“

Zdravie – je prvým bodom na zozname rebríčka hodnôt, ktorý vedie k zmysluplnejšiemu životu. Nech už ide o zdravé stravovanie alebo pohyb, zmena predstavuje štartovaciu čiaru. Stáva sa súčasne silnou pákou, prípadne mechanizmom, v ktorom sa niečo, čo ste odkladali stáva nevyhnutným prostriedkom k rastu. Vzťahy – sú tým najdôležitejším prvkom, spomedzi piatich hodnôt, kedy sa dá hovoriť o troch cestách k ich zlepšeniu. Buď je možné nadviazať nové vzťahy, transformovať tie súčasné alebo podstúpiť zmenu seba samého. Autori v tejto kapitole nabádajú ku kritickej úvahe o súčasných vzťahoch. Sú uspokojivé? Sú oporou? Pomáhajú k rastu? Prispievajú k životu v pozitívnom smere? Sú zmysluplné? Aby sa vzťah vyvíjal a zlepšoval, treba živiť osem hlavných faktorov: láska, dôvera, úprimnosť, záujem, podpora, pozornosť, autentickosť a pochopenie.

„Autentickí ľudia dokážu čeliť búrke, a predsa občas zmoknú.“

Záľuby – možno spájať s nadšením a zanietenosťou. To, čím možno udržať zanietenie trvalým pre svoju činnosť, je práve pestovanie záľub, pokiaľ prichádza vnútorný pocit straty inšpirácie. Ako píšu autori, je jednoduché nechať sa ukotviť monotónnym životom a ťažké oslobodiť sa od týchto kotiev, ktoré môžu byť reprezentované identitou, statusom, istotou a peniazmi. Ako podstatná sa javí otázka: Čo by ste robili so svojím životom, keby neboli vaším cieľom peniaze? Odpoveďou by mohla byť transformácia záľub v životné poslanie.

„Čo sa vám včera zdalo nemožné, často sa bude zdať zajtra jednoduché. Takže ak chcete rásť, musíte stále zvyšovať svoju normu, inak budete stagnovať. Alebo čo by bolo ešte horšie: ak znížite svoju normu, zakrpatiete.“

Osobnostný rast a spoločenská angažovanosť – predstavujú úzko prepojené hodnoty, ktoré sú nápomocné pri budovaní života, ku ktorým vedú malé každodenné zmeny. Prvým krokom k nim je však naozajstné rozhodnutie a následná konzistencia.

„Ak chceme zmysluplne žiť aj naďalej, musíme neustále zlepšovať každú oblasť svojho života. Musíme to robiť každý deň. Malé dennodenné zmeny sú rozhodujúce.“

Ak pátrate po knihe, ktorá by dokázala otvoriť dvere k minimalistickému spôsobu života a súčasne navodila životné otázky, na ktoré je nevyhnutné v sebe nájsť odpoveď – bude Minimalizmus tou najlepšou možnou voľbou. Autori sa snažili skoncipovať to najpodstatnejšie v súčinnosti s vlastným životným príbehom iba do 160 strán svižného čítania. Avšak ako sami uvádzajú – nenechajte sa zmiasť jej stručným prevedením. Je to jedna z tých kníh, ktoré si s odstupom času prečítate viac než raz a urobíte takú menšiu revíziu svojich minimalistických  pokrokov a návykov. Jedna z najpodstatnejších otázok, ktorú autori v závere knihy ponúkajú znie: Akú hodnotu vytváram? V tomto momente sa každý z nás môže zamyslieť nad tým, akým je prínosom pre ľudí okolo seba, ale aj širšiu spoločnosť. Pretože ako uvádzajú Joshua a Ryan – dávať znamená žiť.

 

 

„Naučil som sa, že minimalizmus nie je o tom čo vlastníš, ale prečo to vlastníš.“

Brian Gardner

 

 

Vydavateľstvo: Premedia

Rok vydania: 2019

Počet strán: 160

Rozmer: 130×200 mm

ISBN: 978-80-8159-697-1

Kniha dostupná na: Kniha Minimalizmus | Knihy pre každého (knihyprekazdeho.sk)

Millburn, J. F. – Nicodemus, R. 2019. Minimalizmus: Ako zmysluplne žiť. Bratislava: Premedia, 2019. 160 s. ISBN 978-80-8159-697-1.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *