Recenzia knihy – Kathrin Sohst – Citlivost jako výhoda

„Paradoxne skutočnú celistvosť dosiahneme iba tým, keď prijmeme, že sme krehkí a niekedy i zlomení.“

Jalaja Bonheim

 

 

Menej mať a viac byť. Zmena vedomia. Ukrytá múdrosť v nás. Načúvanie vnútornému hlasu. Rešpektovanie vlastných vnútorných potrieb. Aj o tom píše Kathrin Sohst vo svojej knihe Citlivost jako výhoda. Svojou vnímavosťou a citlivosťou ponúka niekoľko veľmi zásadných otázok. Čo sa stane s človekom, ktorý celý život, každý deň nepretržite pracuje? Ktorý má vopred dané a definované úlohy a malý počet prestávok? Ktorý nemá priestor pre vlastné rozhodovanie a flexibilitu? Ktorý sa stretáva s nedostatkom rešpektu a pochopenia? Niektorí ľudia v tomto koncepte žijú… Vysoko senzitívni ľudia v tom však majú jasno – je to životný štýl, ktorý im škodí. Yasmin Mogahed tvrdí, že krása človeka spočíva práve v jeho citlivosti. Senzitivita so sebou prináša intenzívnejšie vnímanie medziľudskej komunikácie, pretože každá sa hlboko vpisuje do človeka, ktorý vníma aj neverbálne súčasti, ktoré hoci na prvý pohľad skryto, no nemenej významne, zasahujú do konverzácie. Kathrin Sohst skrz svoju knihu sa nás pokúša nielen motivovať, ale aj inšpirovať. Hlavnou témou je zvýšená citlivosť ako silná stránka osobnosti. Kniha v sebe spája praktické rady a autentické príbehy s cieľom predstaviť nové perspektívy.

 

„Mnoho citlivých ľudí má pocit, že vnímajú svet inak než druhí, pretože im pripadá, že väčšina ostatných zjavne všetko zvláda lepšie. Tento pocit sa potom ďalej vyvíja svojou vlastnou cestou. Začne sa drobiť vedomie našej vlastnej hodnoty.“

Vysoko citliví ľudia môžu navonok pôsobiť ako opatrní a zdržanliví, rovnako sa však dokážu prejavovať sebavedomo, vedia dobre vystupovať a v malej skupine, či medzi štyrmi očami sa prejavujú ako silné a zaujímavé osobnosti. Je pre nich príznačná empatia a sú výbornými poslucháčmi.

„Stretnutie s existenciou vysokej citlivosti je zvratom pravdepodobne pre každého.“

Pre vysoko citlivých ľudí býva omnoho  dôležitejšie, a aj náročnejšie nazerať na riešenie vlastných konfliktov. Vyrovnávanie sa s vlastnou citlivosťou znamená naučiť sa nazerať práve na tie aspekty, ktoré dokážu človeka blokovať v rozvoji.

„Pokiaľ nedokážeme pomenovať a reflektovať podstatu svojej inakosti, je pochopiteľné, že sa riadime podľa väčšiny a snažíme sa s ňou držať krok obvyklým spôsobom, ktorý býva pre vysoko citlivých ľudí často nevhodný. Pocity, že to nezvládneme, a situácie, v ktorých máme pocit, že nám ostatní ubližujú, sa kopia.“

Ako typické prejavy citlivosti autorka pomenúva: kontinuálny stres, únavu, vyčerpanie, poruchy spánku, psychické ochorenia, syndróm vyhorenia.

„Vlastnosti spojené s vysokou citlivosťou nám na jednej strane prinášajú niečo dobré, na druhej strane ale vyvolávajú stres.“

Fenomén vysokej citlivosti so sebou rovnako prináša nielen zvýšené množstvo podnetov na spracovanie, ale aj výraznejšiu hĺbku ich spracovania.  Vysoko citlivých ľudí možno rozdeliť na niekoľko typov. Brigitte Küster hovorí o štyroch základných oblastiach vysokej citlivosti – o empatii, poznávacích procesoch, senzorike a spiritualite.

„Človek sa má rozvíjať tak, aby preňho bol dôležitý rešpekt, súcit, ústretovosť a silné väzby.“

Kathrin Sohst vo svojej knihe zdôrazňuje predovšetkým silné stránky vysokej citlivosti. Sú nimi: empatia a sociálne cítenie, silné hodnoty a zmysel pre stálosť, vycibrené zmysly a diferencované vnímanie, svedomitosť a zodpovednosť, vysoká intuícia a spiritualita, inovatívne schopnosti a komplexné myslenie, kreativita a umelecký talent, schopnosť nachádzať riešenia a jednať v kríze, zvedavosť a schopnosť nadchnúť sa, hĺbka myšlienok a pocitov, psychická a životná sila.

„Byť vysoko citlivý znamená byť silný, pretože citlivosť nám dodáva silu zvnútra.“

Druhá časť knihy je orientovaná na skúsenosti a perspektívy prežívania vysoko citlivých ľudí. Kathrin Sohst svoju pozornosť upriamuje aj na syndróm vyhorenia ako fenomén súčasnosti. Zaujímavou tézou, ktorú spomína je, že ak je človek celkovo senzitívny, môže sa jeho citlivosť navýšiť prežitou traumou. Následne tak jeho psychika môže byť náchylnejšia k poruchám. U vysoko citlivých ľudí môžu byť príčiny tráum subtílnejšieho charakteru – môžu spadať do prenatálneho obdobia alebo súvisieť s pôrodom.

„Telo nám hovorí, keď duša plače.“

V tretej časti knihy sa autorka venuje stratégiám a impulzom, kedy v popredí stojí otázka sily.

„Inakosť nie je záťaž. Prináša diverzitu a je darom stvorenia. Takže o sebe prestaňme pochybovať a buďme za seba konečne zodpovední. Začnime rešpektovať svoje vlastné potreby.“

 

Kniha Citlivost jako výhoda podáva nielen základné informácie o vysokej citlivosti, ale orientuje sa aj na možnosti rozvoja. Autorka vo svojej knihe prepája teoretickú rovinu s pravými a autentickými príbehmi. V závere hovorí o dôležitých aspektoch akými sú sila, dôvera, prijatie, odpustenie, rast a zameranie. Kathrin Sohst ako odborníčka na vysokú citlivosť pomáha ľuďom v odhaľovaní ich skrytého potenciálu, a zároveň učí, ako viesť silný život v kombinácii s citlivosťou. Prečo táto kniha nesmie chýbať vo vašej poličke? V prípade, že ste sa nie raz v živote pristihli pri myšlienke, že sa odlišujete svojím vnímaním od okolia, ktoré vás bezprostredne obklopuje – zbystrite pozornosť. Kathrin Sohst vám vo svojej knihe o vysokej citlivosti povie, prečo je to tak. Čitateľ sa dozvie nielen to, čo znamená pojem HSP, ale rovnako mu autorka ponúkne odpovede na otázky, aký vplyv dokáže mať vysoká citlivosť na život, a či je dokonca vysoká citlivosť „diagnózou“. Táto kniha vás naučí vážiť si svoju jedinečnosť a efektívne s ňou pracovať.

 

 

 

„Buď mäkký, nedovoľ svetu aby ťa urobil tvrdým. Nedovoľ, aby ťa bolesť prinútila nenávidieť. Nedovoľ horkosti ukradnúť tvoju sladkosť. Buď hrdý na to, že aj keď zvyšok sveta nesúhlasí, stále veríš, že je to krásne miesto.“

Kurt Vonnegut

 

 

Vydavateľstvo: Grada

Rok vydania: 2016

Počet strán: 256

Rozmer: 170×240 mm

ISBN: 978-80-271-0049-1

Kniha dostupná na: Citlivost jako výhoda – Sohst Kathrin | Knihy Grada

Sohst, K. 2016. Citlivost jako výhoda: Jak proměnit svou citlivost v sílu. Praha: Grada Publishing, 2016. 256 s. ISBN 978-80-271-0049-1.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *