Recenzia knihy – Bernhard Moestl – Cesta tigra

„Kto našiel sám seba, nemôže na tomto svete nič stratiť.“

Stefan Zweig

 

 

Tvoj príbeh vždy začína a končí tebou. Je sprevádzaný každodennými myšlienkami, ktoré sa pozvoľna usádzajú v mysli, a v ktorých sa človek pravidelne utvrdzuje. Na mieste je však položiť si otázku, či myšlienky generované mysľou verne zobrazujú a odzrkadľujú realitu alebo „len“ sú ukazateľom toho, ako sa javí naša osobnosť. Veľakrát sa naše naučené spôsoby myslenia totiž transformujú do správania, ktoré prezentujeme svetu. Čo to vypovedá o nás? Možno v tomto smere hovoriť o neustálom presýtení podnetov, ktoré sa dostávajú do priameho konfliktu s tým, čo sme schopní a ochotní „absorbovať“. Náročnou úlohou sa tak stáva schopnosť vedieť vyprázdniť myseľ, utíšiť sa, vnímať to ozajstné v nás. Tak, ako sa loď nepotopí v dôsledku toho, že je okolo nej voda – ale v dôsledku, že sa v nej nachádza diera, rovnako myseľ človeka potrebuje nájsť svoje „mentálne kolíky“, ktoré Bernhard Moestl vidí ako faktory brániace zmene a napredovaniu v živote. Theodore Roosevelt vyslovil myšlienku: „Ver, že môžeš – a si na polceste k cieľu.“ Pretože ako hovorí Oprah Winfrey – najväčším dobrodružstvom, ktoré môžeš podniknúť, je žiť život svojich snov. Kniha Cesta tigra sa tak stane vaším osobným šaolinským majstrom, ktorého múdrosť a nadčasovosť vás bude krok po kroku viesť za lepším životom utvárania novej mysle. Slovami Williama Shakespeara: „Zmyslom života je nájsť tvoj dar. Cieľom života je šíriť ho ďalej.“

 

„Každá veľká zmena na Zemi mala svoj pôvod vo vnútornej sile  a rozhodnosti jednotlivcov.“

Bernhard Moestl – autor, prednášateľ a konzultant v oblasti vedomia, vedenia ľudí a osobného vývoja – sa svojimi úvodnými slovami dotýka histórie v zmysle, kedy oboznamuje čitateľa s predstavami starých majstrov, ktorí uctievali draka a tigra. Tiger sa stal symbolom bdelosti, elegancie a sily spätej s konkrétnym cieľom.

„Kroťte svojho tigra, naučte sa ho ovládať a urobte z neho svojho druha. Budete žasnúť nad tým, čo nosíte v sebe.“

V prvej kapitole – Vyprázdni svoju myseľ, autor hovorí o tom, že v ktoromkoľvek okamihu je možné začať odznova. V tejto časti sa rovnako stretneme s pojmom „naučenej neschopnosti“, ktorá vie človeka spútať na dlhé obdobie, pokiaľ sám uverí, že je pohodlnejšie nevnímať isté možnosti, ktoré mu život ponúka.

„Faktom je, že stále sa učíme a vyvíjame.“

Na základe krátkej historky zo šaolinského kláštora Bernhard Moestl usudzuje, že každý človek je naplnený tým, čo si o sebe myslí. Preplnená myseľ tak nemôže prijať nové, pretože ju staré bremeno ťahá iným smerom.

„Všetko, čo robíme často, sa mení na zvyk.“

Autor rovnako spomína jednu zaujímavosť, a to konkrétne, že minulosť sa objaví a zasiahne do nášho života v okamihu, keď ide o zmenu. Pri rozhodovaní ponúka myšlienku – urobiť krok späť, vypnúť vedome všetko, čo môže rozhodovanie ovplyvniť.

„Podľa predstáv aziatov nemá tiger v hlave žiadne „kolíky“. V každom okamihu je pripravený na zmenu bez ohľadu na to, koľkokrát sa mu to nepodarilo.“

Jedným z cvičení, ktoré kniha ponúka, je vyprázdnenie mysle spôsobom cítiť sa vedome tak, akoby ste na tomto svete existovali len vy sami. Iba prázdna myseľ človeku dokáže umožniť slobodne a neobmedzene myslieť, čím sa neustále obnovuje.

„Tam, kde nič nie je, neexistujú ani meradlá a latky. Nič, podľa čoho by ste sa mohli hodnotiť. Nič, čo by ste mohli prekonať alebo použiť ako výhovorku. Vo svete čistého ducha vznikne len to, čo v ňom vytvoríte.“

Pri využívaní vlastného potenciálu je nevyhnutná práve čistá myseľ odpútaná od obmedzení, ktoré sme si tam vložili.

„Mnohé z toho, čo nás dnes obmedzuje, sme sa naučili v čase, keď sme ešte neboli schopní kriticky filtrovať to, čo sme vpúšťali do svojej mysle.“

Ústrednou myšlienkou je najmä vnímanie seba samého ako úžasnej bytosti. Pozornosť v tomto smere treba upriamiť na vlastnú vnútornú silu – ide o energiu, ktorá je vo svojej podstate ako tiger, meniaca sa z okamihu na okamih.

„V hlavách väčšiny ľudí sa slovo „sila“ automaticky spája so zmenou, s vykročením dopredu a s dosiahnutím želaného cieľa.“

Vnútorná sila má svoj počiatok už v mysli, v postoji, ktorí voči sebe zaujmeme. Netreba zabúdať na to, že to najdôležitejšie, čo nám bolo zverené, sme my sami. Pri používaní vlastnej osobnej sily je nevyhnutný rešpekt voči sebe.

„Rešpektovať sa znamená prijať sa bezvýhradne a s radosťou so všetkými svojimi talentami, silnými stránkami a možnosťami.“

Bernhard Moestl taktiež uvádza, že to, čo je potrebné si uvedomiť, je bohatstvo vo vnútri nás. To, ktoré nosíme v sebe. Tak, ako pravá sila, aj pravé bohatstvo sa nachádza vo vnútri človeka. Skutočnú hodnotu – ako hovorí Bernhard Moestl – nemá to, čo máme, ale to, čo sme.

„Tiger nikdy nekoná preto, aby sa zapáčil iným.“

Byť sám sebe kráľom, značí dbať v prvom rade na tom, aby sme sa vo svojej vlastnej prítomnosti cítili dobre. Uvedomenie, ktoré kniha v tomto bode prináša je, že ľudia nás budú hodnotiť vždy na základe toho, ako sa hodnotíme my sami. Autor v tomto smere ponúka aj tézu o pochybnostiach, ktorú interpretuje ako „predsieň poznania“.

„Pochybnosti samy o sebe nie sú pritom ničím zlým. Pokiaľ s nimi vieme narábať a nepokúšame sa proti nim bojovať.“

Bernhard Moestl hovorí o istej výsade, keď si dovolíme pochybovať a spochybňovať.

„Sebapoznanie nie je protipólom sebavedomia a pochybnosti nie sú naším nepriateľom. Práve naopak.“

Jednou z kľúčových kapitol knihy je časť venovaná rovnocennosti a uvedomeniu, že iní nás vidia iba takých, ako sa vidíme my sami. Nezávislosť od mienky druhých je tak podmienená naším vlastným meradlom.

„Zaobchádzať s niekým ako s rovnocenným partnerom znamená, že si uvedomujete, že ste rovnako vzácni ako iní ľudia.“

Osobne zaujímavou bola pre mňa kapitola venovaná pokore a jej zachovaniu. Najdôležitejším momentom sa v tomto bode totiž stáva skutočnosť, že na svete existujú veci, ktoré nezmení ani tá najmocnejšia sila.

„Čím pokornejšie vnímame naše schopnosti, o to menšie očakávania a nároky máme na seba samých. Naše schopnosti nie sú samozrejmosťou.“

 

Albert Camus svojím výrokom vystihuje presne a jasne život človeka – tvorcu: „Tvoj život je sumou všetkých tvojich rozhodnutí.“ Ak sa rozhodnete vydať cestou tigra, bude to okamih, v ktorom sa nevyhnutným stane konfrontácia s vlastným Ja. Vidieť za vlastnú mentálnu oponu značí uvedomenie si blokád, ktoré sme mohli na svojich pleciach niesť roky a nabaľovať k nim postupne ďalšie, ktoré nás svojou ťažobou tlačili k zemi. Cesta tigra je však o pripravenosti k zmene v každom okamihu života. Rozpustenie vlastných „kolíkov mysle“ predstavuje proces, v ktorom hlbšie spoznávate mechanizmy rozhodovania vplývajúce na vašu budúcnosť. Bernhard Moestl svojou knihou otvára cestu skutočného poznania a realistického náhľadu na život. Niekedy je to iba o tom, dovoliť si o sebe a svojom živote zmýšľať inak – s pokorou, vďačnosťou a vierou, že každé rozhodnutie učinené na ceste životom nás dokáže zaviesť na „to“ miesto, odkiaľ nám naše budúce Ja poďakuje. Cesta tigra nie je iba knihou, ktorú po prečítaní odložíte do poličky medzi ostatné. Je to súčasne pracovný zošit, ktorý vás krok po kroku bude viesť a ukazovať vám myšlienkové vzorce, ktoré ste prijali za svoje, a ktoré vám už neslúžia. Trpezlivosť – disciplína – vytrvalosť. Presne tak by bolo možné v troch slovách  definovať Cestu tigra, vďaka ktorej si človek uvedomí, že nech do cesty vojde akákoľvek forma strachu v podobe zdanlivo neprekonateľnej prekážky, šelma v ňom bude vždy vedieť, že ide len o ilúziu mysle, ktorá sa snaží o rafinované zastrašenie v tme vlastného bytia. Avšak tá najväčšia tma býva tesne pred úsvitom. Vykročte do neznáma, pretože koniec jednej etapy vždy značí nový začiatok. Prvý krok s odhodlaním a víziou, posilnený skúsenosťou, odvahou a mysľou bojovníka.

 

 

„Odpustenie spočíva niekedy aj v rozhodnutí, že už nechceme so sebou vláčiť nenávisť, lebo sme pochopili, že je to jed, ktorý nám spôsobuje otravu.“

Jack Kerouac

 

 

Vydavateľstvo: Anch Books

Rok vydania: 2015

Počet strán: 208

Rozmer: 143×205 mm

ISBN: 978-3-945803-06-6

Kniha dostupná na: Cesta tigra SK | Anch-books

Moestl, B. 2015. Cesta tigra: Objav a použi svoju vnútornú silu. Bratislava: Anch Books, 2015. 208 s. ISBN 978-3-945803-06-6.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *