Recenzia knihy – Honza Vojtko – Vztahy a pasti

„Láska je aktívna starostlivosť o život a rast toho, čo milujeme. Kde táto aktívna starostlivosť chýba, tam nie je láska.“

Erich Fromm

 

 

Individuálny rast a rast v partnerských vzťahoch. Možnosť sebarealizácie a sebaaktualizácie. Schopnosť naplno dôverovať, odovzdať sa. Rešpekt a akceptácia. Aj to sú súčasti lásky v partnerskom fungovaní, ktorým sa okrem iného vo svojej knihe Vztahy a pasti venuje Honza Vojtko. Láska začína ako pocit – vnem, impulz, neskôr sa však stáva prísľubom, opakovanou vedomou voľbou. Ako dôležitý faktor sa javí emočná inteligencia. Autor Travis Bradberry ju označuje ako schopnosť objaviť a porozumieť emóciám v sebe i v ostatných, a zároveň ako schopnosť použiť toto povedomie pri zaobchádzaní s vlastným správaním a vzťahmi. Pre zdravé fungovanie vzťahov je nesmierne dôležitá dôvera, vďaka ktorej sa môže láska ďalej rozvíjať. Slovami Donalda Millera – keď prestanete očakávať od ľudí, aby boli perfektní, môžete ich mať radi pre to, kým sú. Ľudia rastú v tom zázračnom okamihu, keď sú milovaní spôsobom, ktorý povznáša dušu bez postranných úmyslov. Nedokážete totiž povzniesť vzťah na vyššiu úroveň, pokiaľ opakovane krúžite okolo starých rán, či „chýb“, ktoré pripisujete partnerovi. Neustála kritika, nepochopenie, pocit krivdy, nesprávny štýl komunikácie podfarbený zranenými emóciami berie guráž vzájomnému spoločnému rastu vo vzťahu. Jedna z myšlienok Freda Rogersa znela: „Ak má tvoje srdce izbu pre každého človeka, potom je tvoje srdce plné lásky.“ Skutočne pevný vzťah tak so sebou prináša akceptáciu minulosti, podporu v prítomnosti a odvahu vo vzájomnú budúcnosť. Náročné vzťahy vás tak dokážu naučiť „rozpoznať“ tie správne, keď nastane ich čas.

 

„Áno, svet je rýchly, potrebujeme sa bleskovo adaptovať na nové a nové podmienky, ale náš vnútorný svet potrebuje čas. Naše emócie potrebujú čas. Naše vzťahy potrebujú čas. Sú založené na dôvere a tá sa cez noc nevytvorí.“

Honza Vojtko vo svojej úvodnej kapitole hovorí nielen o burn-out syndróme, ale tiež o bore-out syndróme. Únave z nudy, ktorá je úzko spätá s vnímaním, že absentuje zmysel či hodnota. Ako ďalej uvádza, nuda vo vzťahu má symptomatický charakter, ktorý siaha do hlbších rovín. Býva sprievodným javom toho, čo sa v nás odohráva.

„Opakovaná nuda vo vzťahu môže ukazovať na prejav tzv. neistého attachmentového štýlu. Neistý attachment sa prejavuje mimo iného tak, že sa jedinec správa vyhýbavo a uzavreto, pokiaľ sa stretne s prejavmi silnej intimity.“

Neistý attachment vytvára hyperpozornosť na nedostatky toho druhého, ktoré sa tak stávajú dôvodom na odchod. Honza Vojtko vyjadruje myšlienku, že práve náš mozog tiahne k tomu, aby všetko škatuľkoval a vytváral algoritmy tak, aby nemusel príliš investovať do opakovaného vedomého premýšľania.

Vo vzťahu platí, že každý má právo na tajomstvo.“

Vzťah ako terapeutické kreslo. Ďalšia pasca, ktorá sa môže vo vzťahu objaviť. Dôležité uvedomenie, ktoré z tejto kapitoly vyplýva znie – rolou partnera je načúvať a byť oporou, nie sa púšťať do psychoanalýzy. Otázky sebauvedomovania je preto dôležité otvárať u niekoho, kto je vycvičený byť objektívny.

„Žijeme v sociálnej pasci, ktorá nám tvrdí, alebo minimálne naznačuje, že každé partnerstvo má byť zavŕšené rodičovstvom.“

Pasca v tomto smere je ukrytá v tom, že akonáhle do života partnerov vstúpi dieťa, nastáva odklon od partnerstva. Behom prehlbovania vzťahu matky s dieťaťom sa môže stať, že nastane zhoršenie vzťahov s inými ľuďmi, vrátane partnerského vzťahu. Narodenie dieťaťa mení dynamiku a interakciu medzi partnermi.

„Pokiaľ nebudeme vedome oddeľovať rodičovstvo a partnerstvo a starať sa o svoj intímny vzťah, začneme sa jeden druhému vzďaľovať a za pomoci tolerancie jedného k druhému sa voči sebe stratíme a začneme sa navzájom korumpovať vzájomnými ústupkami.“

Práca. Pasca, ktorá súvisí s týmto bodom sa skrýva v nedostatočnej komunikácii. Ak pravidelne nie je zdieľaný fakt, že práca je súčasťou zmyslu života, a teda je pre konkrétneho človeka nesmierne dôležitým faktorom, môže nastať pasca, že sme to „niekedy“ s partnerom predsa prebrali a on to určite vie.

„Ako sociálne bytosti potrebujeme živú sociálnu sieť.“

Sociálne siete a využívanie technológií so sebou prináša myšlienku, že sociálne siete ako také nie sú pôvodcami rozpadu vzťahov, je to práve spôsob ich využívania a únik k nim. Nadmerné používanie sociálnych sietí vedie k zvýšenej miere hádok. Objavujú sa štúdie, ktoré interpretujú fakt, že ľudia, ktorí trávia vo výraznej miere čas na sociálnych sieťach a vo veľkej miere zdieľajú svoj život „so svetom“, majú chudobnejšie reálne vzťahy. Sociálne siete majú tendenciu v ľuďoch podporovať selektívne vnímanie reality.

„Lenže vo vzťahu neexistuje pravda. Je len moje a tvoje vnímanie okolitých dejov.“

Najsilnejší vplyv na kvalitu vzťahov majú rodičia – ovplyvňujú našu citovú väzbu.

„Ako budeme prežívať svoju vzťahovosť, teda ako budeme vedieť nadväzovať, udržiavať a ukončovať svoje vzťahy, nielen intímne, sa zakladá na tom, ako sa k nám rodičia správali, ako nás vychovávali, ako nám dodávali pocity bezpečia a ako nás emocionálne podporovali.“

Každý vzťah prechádza obdobím nezhôd. Dôvody, ktoré vo svojej knihe uvádza Honza Vojtko možno definovať nasledovne. Ide predovšetkým o povýšenosť, majetníckosťodmietanie. Všetky spomenuté dôvody sú častou príčinou konfliktov či hádok. Prežívanie negatívnych emócií je však prospešné pre psychické zdravie.

„Jednoduché riešenia na zložité problémy neexistujú.“

Čo však v okamihu, keď sa pascou stane vzťah? Nezdravé vzťahy môžu byť príčinou zdravotných ochorení, rovnako však tento typ vzťahu dokáže jednotlivca zaťažiť chronickým stresom. Pri dlhodobom vystavení stresu sa zvyšuje riziko onkologických ochorení, celkového oslabenia imunitného systému, ako aj psychických ochorení. Do popredia tu vstupuje koncept vzťahových potrieb, ktorý zahŕňa: bezpečie, oceňovanie, prijatie, vzájomnosť, sebadefiníciu, pôsobenie, iniciatívu, vyjadrenie lásky.

 

Trpezlivosť a viera v pevnosť vzťahu sú rovnako dôležité ako schopnosť rozoznať, kedy je potrebné vzťah ukončiť, a kedy si ešte pýta novú príležitosť. Každý vzťah potrebuje v sebe obsiahnuť a integrovať atribúty ako záujem, rešpekt, úcta, dôvera, empatia a lojalita. Niekedy sa možno až príliš sústreďujeme na to, aby sme tam „vonku“ našli ideálneho partnera, no opomíname fakt, či zamyslenie nad tým, nakoľko celistvými, hodnotnými, podporujúcimi a inšpiratívnymi partnermi sme my sami. Faktor, ktorý v tomto ohľade takpovediac vstupuje do popredia znie – som vo svojich očiach takým človekom, akým by som chcel byť? Vytváram okolo seba zdravé a vyživujúce prostredie, v ktorom sa môžu jednotlivé vzťahy vyvíjať? Čo prinášam do vzťahu? Som plne prítomný a otvorený, keď príde na otázku vzájomného porozumenia? Je môj prístup k vzťahu konštruktívny, alebo sa javí ako „mocenský boj“? Partnerský vzťah by mal byť o spoločnom pohľade na problém, kedy obaja stoja na tej istej strane hľadiac rovnakým smerom, možno len s iným uhlom pohľadu. Častokrát sa však daná vzťahová skúška dostane medzi partnerov a eskaluje do bodu, v ktorom jeden alebo druhý chce mať pravdu. Nastupujú zraňujúce slová a do vzťahu sa ako dym pomaly vkráda nepochopenie a bolesť, ktoré striedajú pozorné vnímanie, načúvanie a vedenie srdca. Život je ale školou, ktorá vám najprv predostrie test, a až následne nadobudnete poznatky. Aj to je súčasťou lekcií, ktorými sa učíme byť lepšími – odolnejšími, empatickejšími, láskavejšími ľuďmi so značnou dávkou porozumenia. Keď porozumieme vlastnej životnej ceste, sme schopní pochopiť okolnosti, ktorými si prechádzajú iní ľudia. Dokážeme obsiahnuť svojím vnímaním taktiež to, že každému novému vzťahu predchádzajú individuálne príbehy nesúce so sebou skúšky vo forme výhier alebo ponaučení. Vzťah je však stretom dvoch neopakovateľných príbehov, ktoré sa v určitom bode prepoja, aby mohli vzájomne rásť, učiť sa. Tých dvoch príbehov, ktoré si v istej chvíli vzájomne povedia pomyselné „áno“ k novej ceste. Kniha Vztahy a pasti pozýva čitateľa nahliadnuť do zákutí moderných vzťahov, ktoré determinuje rýchlosť dnešného sveta. Vzťahy však, ako píše Honza Vojtko, potrebujú svoj čas. Potrebujú zrieť v nás. Potrebujú byť ukotvené a mať pevné základy. Potrebujú uistenie, že nech príde akákoľvek náročná chvíľa, ich korene budú pevné a neotrasiteľné. Kniha Vztahy a pasti je autorovým voľným pokračovaním titulu Vztahy a mýty. Opäť sa tu stretávame s myšlienkami a krátkymi úryvkami z praxe, ktoré predznamenávajú jednotlivé kapitoly. Honza Vojtko svojimi oboma titulmi prehovára k čitateľom jasnou a údernou rečou, v ktorej nechýba humor. Ak aj vy oceníte dynamické knihy, z ktorých si odnesiete nespočetné množstvo zamyslení – budú oba spomenuté tituly veľmi dobrou voľbou.

 

 

 

„Mnoho ráz mi povedal, že absolútna sloboda neexistuje; jestvuje však sloboda ľubovoľne si vybrať a potom sa zaviazať svojmu rozhodnutiu.“ 

Paulo Coelho

 

 

Vydavateľstvo: Paseka

Rok vydania: 2022

Počet strán: 176

Rozmer: 130×200 mm

ISBN: 978-80-7637-324-2

Kniha dostupná na: Honza Vojtko Vztahy a pasti | Společenské vědy | Nakladatelství Paseka

Vojtko, H. 2022. Vztahy a pasti. Praha: Paseka, 2022. 176 s. ISBN 978-80-7637-324-2.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *