Recenzia knihy – Leslie Becker-Phelps – Láska bez úzkosti

„Skutočný vzťah vzniká vtedy, ak ho neovláda ego so svojou predstavivosťou a snahou o získanie vlastného prospechu. V skutočných vzťahoch dochádza k otvorenému, pozornému toku pozornosti smerom k druhej osobe, v ktorom neexistujú akékoľvek požiadavky.“

Eckhart Tolle

 

 

Láska a súcit. Dve prirodzene neoddeliteľné súčasti ľudského bytia. Mnohokrát býva samozrejmosťou, že ich preukazujeme druhým ľuďom. Bezbreho, neochvejne a opakovane. Avšak zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako veľmi ich dokážete poskytnúť sami sebe? Koľko vľúdnych a láskavých myšlienok si viete dopriať počas dňa? Koľko podporujúcich a prijímajúcich slov si adresujete? Ako veľmi trpezliví so sebou dokážete byť v momentoch, ak sa všetko okolo vás rúca? Tvorca svojho života nachádza tú správnu pomoc vždy na konci svojho ramena. Byť tu sám pre seba. Vedieť precítiť emócie v celej ich hĺbke, dotknúť sa svojej autenticity. Stať sa tým pevným pilierom, ktorý ste potrebovali vo chvíľach, keď bolo potrebné postaviť sa za seba, chrániac svoje hranice a potreby. Práca so svojím vnútorným prežívaním predstavuje pozvoľné spoznávanie nielen svojich vnútorných posilňujúcich zdrojov, ale aj svojich limitov a obmedzení vo forme nadobudnutých presvedčení, v ktorých častokrát zvykneme tápať. Ak sa bližšie pozrieme na to, čo v našich očiach reprezentuje niečo, čo nedokážeme na prvý pohľad zdolať, možno práve prvým krokom vpred sa následne utvrdíme v tom, že z diaľky to, čo sme nazývali neprekonateľným problémom, bol z blízka iba prezlečený strach. Strach – pomyselný múr, ktorý stačilo iba sfúknuť, aby sme na svojej ceste videli jasnejšie a omnoho ďalej. To „sfúknutie“ môže reprezentovať niekedy dni, mesiace, dokonca aj roky. Leslie Becker-Phelps svojou knihou Láska bez úzkosti ukazuje, ako veľmi sa môžeme v sebe mýliť v dôsledku myšlienok, ktorým skalopevne veríme. Rozvoj a prehĺbenie vlastného sebaporozumenia. Pochopenie vzorcov správania nielen vo svojom vnútri, ale aj vo vzťahoch. Objektívnejšia perspektíva. Otvorenosť láske. Aj o tom je táto kniha, ktorá dokáže inšpirovať v každodennom živote.

 Leslie Becker-Phelps v úvode svojej knihy zoznamuje čitateľa so štyrmi štýlmi pripútania. Ide o kombináciu spôsobu, akým sa ľudia vzťahujú sami k sebe a ako sa vzťahujú k druhým.

„Romantické vzťahy nám často dávajú jedinečnú príležitosť na to, aby sme pozmenili svoj štýl pripútania tak, aby bol zdravší.“

Rovnako dôležité je pochopiť tri základné funkcie systému pripútania. Ide o blízkosť, útočisko a bezpečné zázemie. Z hľadiska zvládania emócií u detí ide najmä o dosiahnutie základného cieľa – prežiť a cítiť sa bezpečne. Bezpečný štýl je možné vytvoriť aj v dospelosti. Nazýva sa „získaná istota“. Autorka vo svojej knihe predstavuje aj pojem – konfirmačné skreslenie. Je to tendencia, pri ktorej ľudia hľadajú spôsoby, ako potvrdiť svoje vlastné predsudky. Pri používaní tohto skreslenia môže následne dochádzať k utvrdzovaniu, ktoré sa prejaví v podobe overovania sebaoverovania.

„Niekedy sú však ľudia takí nespokojní so svojím životom alebo vzťahmi, že začnú o svojich postojoch premýšľať viac kriticky, a to im otvára dvere k zmene.“

Potvrdzovanie vlastného vnímania toho, či sú hodní lásky nastáva prostredníctvom troch princípov, ktoré sa vzájomne prelínajú. Všetky však vedú k rovnakému výsledku. Spomínanými princípmi sú: selektívna pozornosť, selektívna pamäťselektívna interpretácia. Používanie konfirmačného skreslenia sa vzťahuje aj na potvrdenie svojho vlastného vnímania emocionálnej dostupnosti alebo nedostupnosti svojho partnera a iných ľudí.

„Keď sa k vám ostatní správajú spôsobom, ktorý je v súlade s vaším sebavnímaním, cítite isté zadosťučinenie a takýto vzťah je pre vás pohodlný tým, že ho už poznáte, aj keď je bolestivý.“

Ako jeden z najčastejšie problematických vzťahových štýlov sa javí model priblíženia a oddialenia. Liekom na objavujúcu sa úzkosť vo vzťahoch je však súcitné sebauvedomenie. Ústrednou otázkou, na ktorú autorka ponúka svojou knihou odpoveď, znie: Ako nestrácať zo zreteľa svoje nezdravé vzorce a skutočne si vypestovať zdravý vzťah?

„Niekedy si ľudia myslia, že priznať si ťažkú situáciu znamená, že sa s ňou buď musia zmieriť, alebo s ňou niečo spraviť. Ak nie sú pripravení urobiť ani jedno, ani druhé, snažia sa to, čo prežívajú, poprieť.“

Na čo vo svojej knihe upozorňuje autorka, je schopnosť rozlíšiť medzi myšlienkami a pocitmi. Ak dochádza k ich zámene, následne skutočné emócie zostávajú neprebádané. Jednou z častí sebauvedomovania je mentalizácia – proces, v ktorom sú ľudia schopní prežívať seba a svet prostredníctvom svojej mysle. To im následne umožňuje zaujať reflektívny postoj, a teda premýšľať o psychologických dôvodoch vlastného správania a správania iných. Jedným z ústredných pojmov, s ktorým sa čitateľ v knihe stretne, je sebasúcit. Pozostáva z troch hlavných častí: sebaláskavosť, spoločná ľudskosťvšímavosť.

„Keď čelíte svojej neistote, čelíte aj svojim obavám, že nie ste hodní lásky a že by ste mohli stratiť vzťah, po ktorom tak veľmi túžite.“

Začlenenie všímavosti do vlastného života znižuje emocionálnu reaktivitu, zvyšuje kognitívnu flexibilitu, zlepšuje sebapoznanie, zvyšuje súcit a znižuje psychické utrpenie. Pre vybudovanie bezpečného vzťahu aj v dospelosti sú dôležité tri základné charakteristiky – emocionálna dostupnosť, bezpečné útočiskobezpečné zázemie. Autorka upozorňuje taktiež na fakt, že dobrý partner môže byť nápomocný v tom ohľade, aby sme sa dokázali stať tým, kým chceme byť. Tento proces sa označuje ako Michelangelov fenomén. Z hľadiska budovania partnerstva je potrebné zamyslieť sa nad špecifickými vlastnosťami. Mali by sme pouvažovať nad tým, či partner je – bezpečne pripútaný a zrelý, či dokáže efektívne komunikovať. Taktiež je v popredí otázka, ako dokáže oceniť druhého človeka. Pri zdieľaní svojich životov niekedy dochádza k vzájomnému ublíženiu. Dôvodmi môže byť zlosť, nevedomosť alebo vlastné problémy, prípadne nedorozumenie. Niekedy sa stáva, že do popredia vstúpi individuálne šťastie než partnerovo trápenie.

„Ťažkosti, ktoré zažívate kvôli tomu, že pochybujete o tom, akí ste dôležití pre druhých, alebo o tom, či si vôbec zaslúžite lásku, môžu ovplyvniť vaše vzťahy a výber partnera viacerými spôsobmi. Môžu vás napríklad vystaviť riziku, že nerozpoznáte prílišnú blízkosť.“

Emocionálna dostupnosť, dôvera a láska. Rovnováha medzi intimitou a autonómiou. Schopnosť milovať bez strachu z opustenia. K napĺňajúcim vzťahom však vedie v prvom rade schopnosť vidieť vlastnú hodnotu a vedomie toho, aké dôležité je byť svojím najlepším priateľom. Vzťahy bývajú jednou z najnáročnejších skúšok, pretože prostredníctvom nich objavujeme seba. Vzťahy nám ukazujú celkom zreteľne na základe intenzity našich vlastných emócií to, na čom nám skutočne záleží, ale osvetľujú dokonale aj tie miesta v nás, ktoré potrebujú byť vyliečené. Každý vzťah, do ktorého vedome vstupujeme, má dar objaviť a vyniesť na svetlo nielen to, čo je na nás prirodzene skutočne krásne, ale rovnako i to, s čím vnútorne zvádzame boj. Pálčivé témy a ich nezhojené miesta. Kniha autorky Leslie Becker-Phelps je jednou z tých, ktoré nie je možné prečítať iba tak, bez myšlienkových zastavení. Vďaka tomu, že kniha s čitateľom vedie neustály otvorený a prijímajúci dialóg, ho pozvoľna obracia k nachádzaniu vlastných odpovedí a k hlbšiemu spoznaniu svojho vnútra. Ak vás zaujíma spôsob, akým premýšľate vo vzťahoch, a ako si ich interpretujete vo svojej mysli, v tom prípade vám práve táto kniha ponúkne mnoho odpovedí. Zároveň vám ukáže spôsoby, akými je možné si aj v dospelom veku  vytvoriť bezpečný štýl v rámci budovania vzťahov. Prínos tejto knihy spočíva taktiež v tom, že s ňou môžete pracovať skutočne do hĺbky, takpovediac až na dreň. Jedným z postrehov, ku ktorým ma priviedla táto kniha, bola myšlienka, či menšia úvaha, s ktorou sa chcem podeliť: Nech sa vo vašom živote udialo čokoľvek zraňujúce, nech vaše vnútorné rany boli spôsobené kýmkoľvek, stále ste tu pre seba vy a vaša nezlomná duša, odhodlaná rásť. Ste tu, aby vaša vnútorná žiara nevyhasla napriek tomu, že bola nespočetne ráz skúšaná. Buďte na seba za každých okolností láskaví a hrdí, pestujte sebasúcit. Nikdy totiž neviete, komu bude váš príbeh inšpiráciou a rozjasní svet. Slovami Dolly Parton: „Ak stretnete niekoho bez úsmevu, darujte mu jeden svoj.“

 

 

„Láska a láskavosť nie sú nikdy zbytočné. Vždy niečo zmenia.“

Barbara De Angelis

 

 

 

Vydavateľstvo: Grada

Rok vydania: 2023

Počet strán: 240

Rozmer: 145×205 mm

ISBN: 978-80-8090-446-3

Kniha je dostupná na: Láska bez úzkosti – Becker-Phelps Leslie | Knihy Grada

Becker-Phelps, L. 2023. Láska bez úzkosti: Vyliečte sa z komplikovanej vzťahovej väzby a vytvorte si milujúci vzťah, po akom ste vždy túžili. Bratislava: Grada, 2023. 240 s. ISBN 978-80-8090-446-3.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *